Thực hư video NSƯT Cẩm Tiên “chảnh chọe, đẩy khán giả xuống sân khấu khi lên chụp ảnh”


Hành động của nữ nghệ sĩ trong video bị cho là xem thường khán giả. Cô vừa lên tiếng nói rõ sự thật.

Mạng xã hội TikTok đang lan truyền video ghi lại cảnh NSƯT Cẩm Tiên biểu diễn tại một chương trình ở huyện Bình Chánh, TP.HCM, kèm tiêu đề: “NSƯT Cẩm Tiên đẩy khán giả xuống sân khấu khi lên chụp ảnh”.

Theo nội dung trong clip, khi NSƯT Cẩm Tiên đang hát, một nữ khán giả cầm hai bông hoa và điện thoại lên sân khấu yêu cầu chụp ảnh. Lúc này, cô nói: “Em đang hát, đợi chút nữa nha chị…”. Khi vị khán giả vẫn chần chừ đứng trên sân khấu, nữ nghệ sĩ vịn vai: “Chút nữa đi chị, chút nữa đi…”.

“).insertBefore(“#zplayer_b89dc1_ga_videoviewership”);
if(document.getElementById(“link_ga_midpoint_zplayer_b89dc1″)){
send_tracking_video(”, ”, 1553804, 731, ”, ‘pc’, ‘midpoint’, ”, ”, 4);
}
}
});
videozplayer_b89dc1.player.on(“content_third_quarter”, function(){
// Gọi GA load video
if(v_videoviewership_log_zplayer_b89dc1){
// Tao thẻ div để chưa link GA
$(“”).insertBefore(“#zplayer_b89dc1_ga_videoviewership”);
if(document.getElementById(“link_ga_third_zplayer_b89dc1″)){
send_tracking_video(”, ”, 1553804, 731, ”, ‘pc’, ‘third_quarter’, ”, ”, 4);
}
}
});
videozplayer_b89dc1.player.on(“content_complete”, function(){
// Gọi GA load video
if(v_videoviewership_log_zplayer_b89dc1){
// Tao thẻ div để chưa link GA
$(“”).insertBefore(“#zplayer_b89dc1_ga_videoviewership”);
if(document.getElementById(“link_ga_complete_zplayer_b89dc1″)){
send_tracking_video(”, ”, 1553804, 731, ”, ‘pc’, ‘complete’, ”, ”, 4);
}
}
});
videozplayer_b89dc1.player.on(“miniPlayerClosed”, function(){
// Gọi GA load video
if(v_videoviewership_log_zplayer_b89dc1){
// Tao thẻ div để chưa link GA
$(“”).insertBefore(“#zplayer_b89dc1_ga_videoviewership”);
if(document.getElementById(“link_ga_mini_close_zplayer_b89dc1″)){
send_tracking_video(”, ”, 1553804, 731, ”, ‘pc’, ‘click_close’, ”, ”, 4);
}
}
});

// End 12-12-2018 trungcq XLCYCMHENG_33549_xu_ly_scroll_to_top

var v_event_tracking_impression_prerollzplayer_b89dc1 = document.getElementById(“zplayer_b89dc1_ga_preroll”);
// các trường hợp mã lỗi của trình duyệt trả về
videozplayer_b89dc1.player.on(“AE_impression”, function(name) {
// Gọi GA load video
if(v_event_tracking_impression_prerollzplayer_b89dc1){
// Tao thẻ div để chưa link GA
$(“”).insertBefore(“#zplayer_b89dc1_ga_preroll”);
if(document.getElementById(“link_ga_tracking_impression_preroll_zplayer_b89dc1”)){
window.addEventListener(“load”, function(){send_tracking_video(”, ‘none’, 1553804, 731, ‘entertainment’, ‘pc’, ‘impression’, ‘no’, ‘no’, 2, ‘video_noi_dung’);});
}
}
});

var v_event_tracking_click_prerollzplayer_b89dc1 = document.getElementById(“zplayer_b89dc1_ga_preroll”);
// các trường hợp mã lỗi của trình duyệt trả về
videozplayer_b89dc1.player.on(“AE_clicked”, function(name) {
// Gọi GA load video
if(v_event_tracking_click_prerollzplayer_b89dc1){
// Tao thẻ div để chưa link GA
$(“”).insertBefore(“#zplayer_b89dc1_ga_preroll”);
if(document.getElementById(“link_ga_tracking_click_preroll_zplayer_b89dc1”)){
window.addEventListener(“load”, function(){send_tracking_video(”, ‘none’, 1553804, 731, ‘entertainment’, ‘pc’, ‘ads_click’, ‘no’, ‘no’, 2, ‘video_noi_dung’);});
}
}
});

var v_err_log_1zplayer_b89dc1 = document.getElementById(“zplayer_b89dc1_ga_error1”);
// các trường hợp mã lỗi của trình duyệt trả về
videozplayer_b89dc1.player.on(“MEDIA_ERROR_1″, function (name) {
// Gọi GA load video
if(v_err_log_1zplayer_b89dc1){
send_tracking_video(”, ‘none’, 1553804, 0, ”, ‘pc’, ‘error_ERROR_1’, ‘no’, ‘no’, 1, ‘video_noi_dung’);
}
});
var v_err_log_2zplayer_b89dc1 = document.getElementById(“zplayer_b89dc1_ga_error2”);
videozplayer_b89dc1.player.on(“MEDIA_ERROR_2″, function (name) {
// Gọi GA load video
if(v_err_log_2zplayer_b89dc1){
send_tracking_video(”, ‘none’, 1553804, 0, ”, ‘pc’, ‘error_ERROR_2’, ‘no’, ‘no’, 1, ‘video_noi_dung’);
}
});
var v_err_log_3zplayer_b89dc1 = document.getElementById(“zplayer_b89dc1_ga_error3”);
videozplayer_b89dc1.player.on(“MEDIA_ERROR_3″, function (name) {
// Gọi GA load video
if(v_err_log_3zplayer_b89dc1){
send_tracking_video(”, ‘none’, 1553804, 0, ”, ‘pc’, ‘error_ERROR_3’, ‘no’, ‘no’, 1, ‘video_noi_dung’);
}
});
var v_err_log_4zplayer_b89dc1 = document.getElementById(“zplayer_b89dc1_ga_error4”);
videozplayer_b89dc1.player.on(“MEDIA_ERROR_4″, function (name) {
// Gọi GA load video
if(v_err_log_4zplayer_b89dc1){
send_tracking_video(”, ‘none’, 1553804, 0, ”, ‘pc’, ‘error_ERROR_4’, ‘no’, ‘no’, 1, ‘video_noi_dung’);
}
});
var v_err_log_5zplayer_b89dc1 = document.getElementById(“zplayer_b89dc1_ga_error5”);
videozplayer_b89dc1.player.on(“MEDIA_ERROR_5″, function (name) {
// Gọi GA load video
if(v_err_log_5zplayer_b89dc1){
send_tracking_video(”, ‘none’, 1553804, 0, ”, ‘pc’, ‘error_ERROR_5’, ‘no’, ‘no’, 1, ‘video_noi_dung’);
}
});

videozplayer_b89dc1.player.on(“track_slow_playlist_next_1”, function(){
console.log(“track_slow_playlist_next_1”);
$(“”).insertBefore(“#zplayer_b89dc1_ga_media_slow_waiting”);

var v_track_slow_playlist_zplayer_b89dc11 = document.getElementById(“link_slow_playlist_next_zplayer_b89dc11”);
if(v_track_slow_playlist_zplayer_b89dc11){
window.addEventListener(“load”, function(){send_tracking_video(”, ‘none’, 1553804, 0, ”, ‘pc’, ‘slow_playlist_next’, ‘no’, ‘no’, 1, ‘video_noi_dung’);});
}
});

videozplayer_b89dc1.player.on(“track_slow_playlist_next_2”, function(){
console.log(“track_slow_playlist_next_2”);
$(“”).insertBefore(“#zplayer_b89dc1_ga_media_slow_waiting”);

var v_track_slow_playlist_zplayer_b89dc12 = document.getElementById(“link_slow_playlist_next_zplayer_b89dc12”);
if(v_track_slow_playlist_zplayer_b89dc12){
window.addEventListener(“load”, function(){send_tracking_video(”, ‘none’, 1553804, 0, ”, ‘pc’, ‘slow_playlist_next’, ‘no’, ‘no’, 1, ‘video_noi_dung’);});
}
});

videozplayer_b89dc1.player.on(“track_slow_playlist_next_3”, function(){
console.log(“track_slow_playlist_next_3”);
$(“”).insertBefore(“#zplayer_b89dc1_ga_media_slow_waiting”);

var v_track_slow_playlist_zplayer_b89dc13 = document.getElementById(“link_slow_playlist_next_zplayer_b89dc13”);
if(v_track_slow_playlist_zplayer_b89dc13){
window.addEventListener(“load”, function(){send_tracking_video(”, ‘none’, 1553804, 0, ”, ‘pc’, ‘slow_playlist_next’, ‘no’, ‘no’, 1, ‘video_noi_dung’);});
}
});

videozplayer_b89dc1.player.on(“track_slow_playlist_next_4”, function(){
console.log(“track_slow_playlist_next_4”);
$(“”).insertBefore(“#zplayer_b89dc1_ga_media_slow_waiting”);

var v_track_slow_playlist_zplayer_b89dc14 = document.getElementById(“link_slow_playlist_next_zplayer_b89dc14”);
if(v_track_slow_playlist_zplayer_b89dc14){
window.addEventListener(“load”, function(){send_tracking_video(”, ‘none’, 1553804, 0, ”, ‘pc’, ‘slow_playlist_next’, ‘no’, ‘no’, 1, ‘video_noi_dung’);});
}
});

videozplayer_b89dc1.player.on(“track_slow_playlist_next_5”, function(){
console.log(“track_slow_playlist_next_5”);
$(“”).insertBefore(“#zplayer_b89dc1_ga_media_slow_waiting”);

var v_track_slow_playlist_zplayer_b89dc15 = document.getElementById(“link_slow_playlist_next_zplayer_b89dc15”);
if(v_track_slow_playlist_zplayer_b89dc15){
window.addEventListener(“load”, function(){send_tracking_video(”, ‘none’, 1553804, 0, ”, ‘pc’, ‘slow_playlist_next’, ‘no’, ‘no’, 1, ‘video_noi_dung’);});
}
});

videozplayer_b89dc1.player.on(“track_slow_playlist_next_6”, function(){
console.log(“track_slow_playlist_next_6”);
$(“”).insertBefore(“#zplayer_b89dc1_ga_media_slow_waiting”);

var v_track_slow_playlist_zplayer_b89dc16 = document.getElementById(“link_slow_playlist_next_zplayer_b89dc16”);
if(v_track_slow_playlist_zplayer_b89dc16){
window.addEventListener(“load”, function(){send_tracking_video(”, ‘none’, 1553804, 0, ”, ‘pc’, ‘slow_playlist_next’, ‘no’, ‘no’, 1, ‘video_noi_dung’);});
}
});

videozplayer_b89dc1.player.on(“track_slow_playlist_next_7”, function(){
console.log(“track_slow_playlist_next_7”);
$(“”).insertBefore(“#zplayer_b89dc1_ga_media_slow_waiting”);

var v_track_slow_playlist_zplayer_b89dc17 = document.getElementById(“link_slow_playlist_next_zplayer_b89dc17”);
if(v_track_slow_playlist_zplayer_b89dc17){
window.addEventListener(“load”, function(){send_tracking_video(”, ‘none’, 1553804, 0, ”, ‘pc’, ‘slow_playlist_next’, ‘no’, ‘no’, 1, ‘video_noi_dung’);});
}
});

videozplayer_b89dc1.player.on(“track_slow_playlist_next_8”, function(){
console.log(“track_slow_playlist_next_8”);
$(“”).insertBefore(“#zplayer_b89dc1_ga_media_slow_waiting”);

var v_track_slow_playlist_zplayer_b89dc18 = document.getElementById(“link_slow_playlist_next_zplayer_b89dc18”);
if(v_track_slow_playlist_zplayer_b89dc18){
window.addEventListener(“load”, function(){send_tracking_video(”, ‘none’, 1553804, 0, ”, ‘pc’, ‘slow_playlist_next’, ‘no’, ‘no’, 1, ‘video_noi_dung’);});
}
});

videozplayer_b89dc1.player.on(“track_slow_playlist_next_9”, function(){
console.log(“track_slow_playlist_next_9”);
$(“”).insertBefore(“#zplayer_b89dc1_ga_media_slow_waiting”);

var v_track_slow_playlist_zplayer_b89dc19 = document.getElementById(“link_slow_playlist_next_zplayer_b89dc19”);
if(v_track_slow_playlist_zplayer_b89dc19){
window.addEventListener(“load”, function(){send_tracking_video(”, ‘none’, 1553804, 0, ”, ‘pc’, ‘slow_playlist_next’, ‘no’, ‘no’, 1, ‘video_noi_dung’);});
}
});

videozplayer_b89dc1.player.on(“track_slow_playlist_next_10”, function(){
console.log(“track_slow_playlist_next_10”);
$(“”).insertBefore(“#zplayer_b89dc1_ga_media_slow_waiting”);

var v_track_slow_playlist_zplayer_b89dc110 = document.getElementById(“link_slow_playlist_next_zplayer_b89dc110”);
if(v_track_slow_playlist_zplayer_b89dc110){
window.addEventListener(“load”, function(){send_tracking_video(”, ‘none’, 1553804, 0, ”, ‘pc’, ‘slow_playlist_next’, ‘no’, ‘no’, 1, ‘video_noi_dung’);});
}
});

videozplayer_b89dc1.player.on(“timeupdated”, function () {
if(v_load_recommend_boxzplayer_b89dc1 && typeof(v_thoi_luong_hien_thi) != “undefined” && v_thoi_luong_hien_thi != “”){
try{
var v_time_current = videozplayer_b89dc1.player.currentTime();
if(v_time_current > 0){
if(v_time_current >= v_thoi_luong_hien_thi){
function getJsonRecomment(url,callback){
if(url == “”){
return “”;
}
dynamicIdLive = new Date().valueOf();
url = url+dynamicIdLive;
console.log(url);
var xhr = new XMLHttpRequest();
// Get url
xhr.open(“GET”, url, true);
// Kiểu phản hồi
xhr.responseType = “json”;
xhr.timeout = 50000; // Set timeout to 2 seconds
xhr.ontimeout = function () {console.log(“timeout”);}
// Load data
xhr.onload = function() {
var status = xhr.status;
if (status == 200) {
callback(xhr.response);
}else{
console.log(“B3: status != 200”);
}
};
xhr.send();
}
if(typeof v_url_json_data_recomment != “undefined”){
getJsonRecomment(v_url_json_data_recomment,function(v_object_recomend){
if(typeof v_object_recomend != “undefined” && parseInt(v_object_recomend.length) > 0){
var recomment_arr_video_ngay_hien_tai = _getStorageJson24h(“recomment_video_ngay_hien_tai_data_news_id”);
var recomment_video_ngay_hom_qua_data_news_id = _getStorageJson24h(“recomment_video_ngay_hom_qua_data_news_id”);
// Lặp để loại bỏ những bài đang xem
var arr_recomend_video = new Array();
var k=0;
var v_so_luong_tin_hien_thi = parseInt(v_object_recomend[0][“c_tong_so_luong_tin_hien_thi”]);
for(j=0;j 0){
if(v_recomment_news_id== parseInt(v_object_recomend[j][“c_new_id”])){
continue;
}
if(typeof(recomment_arr_video_ngay_hien_tai) != “undefined” && recomment_arr_video_ngay_hien_tai.indexOf(parseInt(v_object_recomend[j][“c_new_id”])) >= 0){
continue;
}
if(typeof(recomment_video_ngay_hom_qua_data_news_id) != “undefined” && recomment_video_ngay_hom_qua_data_news_id.indexOf(parseInt(v_object_recomend[j][“c_new_id”])) >= 0){
continue;
}
}
arr_recomend_video[k] = v_object_recomend[j];
k++;
if(k >= v_so_luong_tin_hien_thi){
break;
}
}
var v_total_page_recommend =0;
v_total_page_recommend = parseInt(Math.ceil(parseInt(arr_recomend_video.length)/parseInt(v_object_recomend[0][“c_number_items”])));
// Tao HTML video recommend
arr_recomend_video[0][“c_tracking_onclick”] = “”;
arr_recomend_video[0][“c_tracking_onload”] = “”;
arr_recomend_video[0][“c_tracking_onload_gatag”] = “”;
var v_html_recomend = tao_html_recommend_video_tu_object(arr_recomend_video,”zplayer_b89dc1″);
// Gắn HTML vào chuỗi
if(v_html_recomend !=””){
// Nếu tồn tại video highlight
if ($(“#vjs-marker-tableinfo-zplayer_b89dc1”).length) {
$(“#vjs-marker-tableinfo-zplayer_b89dc1”).after(v_html_recomend);
} else {
if ($(“#zplayer_b89dc1_ga_preroll”).length) {
$(“#zplayer_b89dc1_ga_preroll”).before(v_html_recomend);
}
}
// Hiển thị dạng slide
if ($(“#box_recommend_zplayer_b89dc1”).length) {
$(“#box_recommend_zplayer_b89dc1”).show(1000);
setTimeout(function(){
create_slide_page_number_recommend_video_json(“swiper_recommend_v2018zplayer_b89dc1”, “swpier_container_zplayer_b89dc1″,”swiper_active_slide_zplayer_b89dc1”, “pagination-zplayer_b89dc1″,”wrapper_zplayer_b89dc1”,v_total_page_recommend, “swiper-slide slide_zplayer_b89dc1”, “prvVid_recommendzplayer_b89dc1”, “nxtVid_recommendzplayer_b89dc1”);
$(“#box_recommend_zplayer_b89dc1”).css(“height”, “”);
}, 900);
}
}
}
});
}
v_load_recommend_boxzplayer_b89dc1 = false;
}
}
}catch(e){
console.log([“Errors”, e]);
}
}
});

videozplayer_b89dc1.player.on(“MEDIA_SLOW_WAITING”, function (evt, data) {
//console.log(data.waitTime);
var v_slow_waiting_zplayer_b89dc1 = document.getElementById(“zplayer_b89dc1_ga_media_slow_waiting”);
if(v_slow_waiting_zplayer_b89dc1){
//đổi ms về s
v_so_giay_load = parseInt(data.waitTime/1000);
// Gọi link ga qua iframe để tracking slow
v_link_ga_slow = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_loi_media_slow.php?id_news=1553804&ma_slow=waiting&second_load=”+v_so_giay_load;
v_slow_waiting_zplayer_b89dc1.innerHTML = ‘‘;
}
//console.log(“listener MEDIA_SLOW_WAITING: “);
});
videozplayer_b89dc1.player.on(“MEDIA_SLOW_METADATA”, function (evt, data) {
//console.log(data.waitTime);
var v_slow_metadata_zplayer_b89dc1 = document.getElementById(“zplayer_b89dc1_ga_media_slow_metadata”);
if(v_slow_metadata_zplayer_b89dc1){
//đổi ms về s
v_so_giay_load_metadata = parseInt(data.waitTime/1000);
// Gọi link ga qua iframe để tracking lỗi
v_link_ga_slow = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_loi_media_slow.php?id_news=1553804&ma_slow=metadata&second_load=”+v_so_giay_load_metadata;
v_slow_metadata_zplayer_b89dc1.innerHTML = ‘‘;
}
//console.log(“listener MEDIA_SLOW_METADATA: “);
});
videozplayer_b89dc1.player.on(‘onPrerollStart’, function(name){
//console.log(‘ON PREROLL START’);

/* begin 4/10/2017 TuyenNT xu_ly_gan_ga_video_theo_loai_giai_dau_frontend_pc */
send_tracking_video(‘none’, ‘Null’, 1553804, 731, ‘entertainment’, ‘pc’, ‘preroll_impression’, ‘no’, ‘no’, 1, ‘video_noi_dung’);
/* end 4/10/2017 TuyenNT xu_ly_gan_ga_video_theo_loai_giai_dau_frontend_pc */

});videozplayer_b89dc1.player.on(‘onOverlayStart’, function(name){
//console.log(‘ON OVERLAY START’);

/* begin 4/10/2017 TuyenNT xu_ly_gan_ga_video_theo_loai_giai_dau_frontend_pc */
send_tracking_video(‘none’, ‘Null’, 1553804, 731, ‘entertainment’, ‘pc’, ‘overlay_impression’, ‘no’, ‘no’, 1, ‘video_noi_dung’);
/* end 4/10/2017 TuyenNT xu_ly_gan_ga_video_theo_loai_giai_dau_frontend_pc */

});videozplayer_b89dc1.player.on(‘onPostRollStart’, function(name){
//console.log(‘ON POSTROLL START’);

/* begin 4/10/2017 TuyenNT xu_ly_gan_ga_video_theo_loai_giai_dau_frontend_pc */
send_tracking_video(‘none’, ‘Null’, 1553804, 731, ‘entertainment’, ‘pc’, ‘postroll_impression’, ‘no’, ‘no’, 1, ‘video_noi_dung’);
/* end 4/10/2017 TuyenNT xu_ly_gan_ga_video_theo_loai_giai_dau_frontend_pc */

});

videozplayer_b89dc1.player.on([
“play”,
“playing”,
“adstart”,
“adplaying”,
], function (evt, data) {

if (typeof stop_video_news_live == “function”){
stop_video_news_live(“___”);
}

});

videozplayer_b89dc1.player.one([
“play”,
], function (e) {
let vastUri = this.vastUri;
let vastUriPost = this.vastUriPost;
let vastUriMid = this.vastUriMid;

// Neu co cau hinh autoplay nhung trình duyet k cho phep auto play thi gan tham so bang vpmute = 0
if(this.viewportAutoPlay == true && this.willAutoplay === false){
if(vastUri != “”){
this.vastUri = vastUri + “&vpmute=0”;
}
if(vastUriPost != “”){
this.vastUriPost = vastUriPost + “&vpmute=0”;
}
if(vastUriMid != “”){
this.vastUriMid = vastUriMid + “&vpmute=0”;
}
}
}.bind(videozplayer_b89dc1));

videozplayer_b89dc1.player.on(“onStop”, function(name) {
//console.log(“listener onStop: “);

});

}
videoAdsInitzplayer_b89dc1 = true;
}
// Ga video load luôn được chạy
window.addEventListener(“load”, function(){});window.addEventListener(“load”, function(){send_tracking_video(‘none’, ‘Null’, 1553804, 731, ‘entertainment’, ‘pc’, ‘view’, ‘no’, ‘no’, 1, ‘video_noi_dung’);});
function inViewport( element ){
// Get the elements position relative to the viewport
var bb = element.getBoundingClientRect();
// Check if the element is outside the viewport
// Then invert the returned value because you want to know the opposite
return !(bb.top > innerHeight || bb.bottom < 0);
}
var zplayer_b89dc1VpElm = document.getElementById( “zplayer_b89dc1” );

var viszplayer_b89dc1 = (function () {
var stateKey, eventKey, keys = {
hidden: “visibilitychange”,
webkitHidden: “webkitvisibilitychange”,
mozHidden: “mozvisibilitychange”,
msHidden: “msvisibilitychange”
};
for (stateKey in keys) {
if (stateKey in document) {
eventKey = keys[stateKey];
break;
}
}
return function (c) {
if (c) document.addEventListener(eventKey, c);
return !document[stateKey];
}
})();

var videoAds1Elmzplayer_b89dc1 = document.getElementById(“v-24hContainer_zplayer_b89dc1”);
document.addEventListener(“DOMContentLoaded”, function () {
if(videoAds1Elmzplayer_b89dc1){
var videoAdsInitzplayer_b89dc1 = false;
var checkTabActivezplayer_b89dc1 = setInterval(function () {
if (inViewport(videoAds1Elmzplayer_b89dc1) && viszplayer_b89dc1() && !videoAdsInitzplayer_b89dc1 && typeof(window.videojs) !== “undefined” && (typeof(google) !== “undefined” || adBlockCheckedStatus) && videoObj) {
initvideozplayer_b89dc1();
clearInterval(checkTabActivezplayer_b89dc1);
}
// 20230817 fix lỗi lần đầu vào đợi onload check chặn quảng cáo quá lâu
else if (typeof videoObjRoot != “undefined” && videoObjRoot){
if (typeof videoAdsInitzplayer_b89dc1_fix_AdBlockCheck == “undefined”){
setTimeout(function(){
if (typeof adBlockCheckedStatus != “undefined” && !adBlockCheckedStatus){
adBlockCheckedStatus = true;
adBlockEnabled = false;
}
}, 1800);

videoAdsInitzplayer_b89dc1_fix_AdBlockCheck = true;
}
}
}, 100);
}
}, false);

//]]>