Ốc Thanh Vân phủ nhận ly hôn, hé lộ cuộc sống hiện tại ở Úc


Nữ diễn viên cho hay, hiện tại cô và các con ở Úc, trong khi ông xã sống ở Việt Nam, mỗi tháng qua thăm vợ con.

Trong buổi livestream mới nhất, Ốc Thanh Vân đã chia sẻ về cuộc sống hiện tại nơi xứ người. Nữ diễn viên cho hay, hiện tại cô và các con ở Úc, trong khi ông xã Trí Rùa vẫn sống ở Việt Nam, mỗi tháng qua thăm vợ con. Cũng vì điều này mà Ốc Thanh Vân vướng tin đồn “đã ly hôn chồng”.

Ốc Thanh Vân phủ nhận ly hôn, hé lộ cuộc sống hiện tại ở Úc - 1

Ốc Thanh Vân phủ nhận tin đồn ly hôn.

Cô khẳng định với khán giả: “Chúng tôi vẫn đang hạnh phúc. Trí Rùa đi đi lại lại giữa Việt Nam và Úc, còn tôi phải túc trực ở đây vì còn lo cho các con nữa. Người ta mặn nồng quá trời nè mà mọi người nói hình như đã “bye bye” nhau chỉ vì đứa ở Việt Nam đứa ở Australia. Không có đâu. Từ bữa tới giờ anh ấy qua mấy lần rồi, bây giờ cũng đang ở đây nè. Tới tháng 4, anh ấy lại về“.

Ốc Thanh Vân chia sẻ, ông xã cô phải lo công ty ở Việt Nam cũng như chăm sóc cho mẹ ruột cùng mẹ vợ. Diễn viên Người vợ ma phủ nhận những thông tin không xác thực liên quan đến việc cô đi định cư: “Tôi thay đổi cuộc sống không phải vì có nhu cầu đổi đời hay vì sốc tâm lý gì cả. Tôi nghĩ sự thay đổi đó phù hợp với giai đoạn này của cuộc đời mình và các con mình“.

Đọc lời hỏi thăm của khán giả, nữ nghệ sĩ trải lòng: “Dịch chuyển một môi trường mới chưa bao giờ là chuyện dễ dàng. Rất khó. Nhưng mình phải cố lên thôi, phải lạc quan dù đôi khi mình cũng rất đuối. Việc sống ở quốc gia khác không đơn giản là cứ mua nhà rồi dọn sang sống đâu mọi người. Đây là “cuộc cách mạng” đối với cuộc đời của người quyết định thay đổi. Nói chung đó là câu chuyện rất dài, không phải là cuộc dạo chơi“.

“).insertBefore(“#zplayer_c0a051_ga_videoviewership”);
if(document.getElementById(“link_ga_midpoint_zplayer_c0a051”)){
// Gọi link ga qua iframe để tracking lỗi
v_link_ga_videoviewership = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_viewership.php?id_news=1552446&id_cate=731&v_thiet_bi_ga=pc&metric=midpoint”;
document.getElementById(“link_ga_midpoint_zplayer_c0a051”).innerHTML = ‘‘;
}
}
});
videozplayer_c0a051.player.on(“content_third_quarter”, function(){
// Gọi GA load video
if(v_videoviewership_log_zplayer_c0a051){
// Tao thẻ div để chưa link GA
$(“”).insertBefore(“#zplayer_c0a051_ga_videoviewership”);
if(document.getElementById(“link_ga_third_zplayer_c0a051”)){
// Gọi link ga qua iframe để tracking lỗi
v_link_ga_videoviewership = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_viewership.php?id_news=1552446&id_cate=731&v_thiet_bi_ga=pc&metric=third_quarter”;
document.getElementById(“link_ga_third_zplayer_c0a051”).innerHTML = ‘‘;
}
}
});
videozplayer_c0a051.player.on(“content_complete”, function(){
// Gọi GA load video
if(v_videoviewership_log_zplayer_c0a051){
// Tao thẻ div để chưa link GA
$(“”).insertBefore(“#zplayer_c0a051_ga_videoviewership”);
if(document.getElementById(“link_ga_complete_zplayer_c0a051”)){
// Gọi link ga qua iframe để tracking lỗi
v_link_ga_videoviewership = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_viewership.php?id_news=1552446&id_cate=731&v_thiet_bi_ga=pc&metric=complete”;
document.getElementById(“link_ga_complete_zplayer_c0a051”).innerHTML = ‘‘;
}
}
});
videozplayer_c0a051.player.on(“miniPlayerClosed”, function(){
// Gọi GA load video
if(v_videoviewership_log_zplayer_c0a051){
// Tao thẻ div để chưa link GA
$(“”).insertBefore(“#zplayer_c0a051_ga_videoviewership”);
if(document.getElementById(“link_ga_mini_close_zplayer_c0a051”)){
// Gọi link ga qua iframe để tracking lỗi
v_link_ga_videoviewership = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_viewership.php?id_news=1552446&id_cate=731&v_thiet_bi_ga=pc&metric=click_close”;
document.getElementById(“link_ga_mini_close_zplayer_c0a051”).innerHTML = ‘‘;
}
}
});

// End 12-12-2018 trungcq XLCYCMHENG_33549_xu_ly_scroll_to_top

var v_event_tracking_impression_prerollzplayer_c0a051 = document.getElementById(“zplayer_c0a051_ga_preroll”);
// các trường hợp mã lỗi của trình duyệt trả về
videozplayer_c0a051.player.on(“AE_impression”, function(name) {
// Gọi GA load video
if(v_event_tracking_impression_prerollzplayer_c0a051){
// Tao thẻ div để chưa link GA
$(“”).insertBefore(“#zplayer_c0a051_ga_preroll”);
if(document.getElementById(“link_ga_tracking_impression_preroll_zplayer_c0a051”)){
// Gọi link ga qua iframe để tracking lỗi
v_link_ga_tracking_impression_preroll = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_click_preroll.php?id_news=1552446&ma_type_ads=impression&v_thiet_bi_ga=pc&id_cate=731”;
document.getElementById(“link_ga_tracking_impression_preroll_zplayer_c0a051”).innerHTML = ‘‘;
}
}
});

var v_event_tracking_click_prerollzplayer_c0a051 = document.getElementById(“zplayer_c0a051_ga_preroll”);
// các trường hợp mã lỗi của trình duyệt trả về
videozplayer_c0a051.player.on(“AE_clicked”, function(name) {
// Gọi GA load video
if(v_event_tracking_click_prerollzplayer_c0a051){
// Tao thẻ div để chưa link GA
$(“”).insertBefore(“#zplayer_c0a051_ga_preroll”);
if(document.getElementById(“link_ga_tracking_click_preroll_zplayer_c0a051”)){
// Gọi link ga qua iframe để tracking lỗi
v_link_ga_tracking_click_preroll = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_click_preroll.php?id_news=1552446&ma_type_ads=ads_click&v_thiet_bi_ga=pc&id_cate=731”;
document.getElementById(“link_ga_tracking_click_preroll_zplayer_c0a051”).innerHTML = ‘‘;
}
}
});

var v_err_log_1zplayer_c0a051 = document.getElementById(“zplayer_c0a051_ga_error1”);
// các trường hợp mã lỗi của trình duyệt trả về
videozplayer_c0a051.player.on(“MEDIA_ERROR_1”, function (name) {
// Gọi GA load video
if(v_err_log_1zplayer_c0a051){
// Gọi link ga qua iframe để tracking lỗi
v_link_ga_video_err = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_loi_load_video.php?id_news=1552446&ma_error=ERROR_1”;
v_err_log_1zplayer_c0a051.innerHTML = ‘‘;
}
});
var v_err_log_2zplayer_c0a051 = document.getElementById(“zplayer_c0a051_ga_error2”);
videozplayer_c0a051.player.on(“MEDIA_ERROR_2”, function (name) {
// Gọi GA load video
if(v_err_log_2zplayer_c0a051){
// Gọi link ga qua iframe để tracking lỗi
v_link_ga_video_err = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_loi_load_video.php?id_news=1552446&ma_error=ERROR_2”;
v_err_log_2zplayer_c0a051.innerHTML = ‘‘;
}
});
var v_err_log_3zplayer_c0a051 = document.getElementById(“zplayer_c0a051_ga_error3”);
videozplayer_c0a051.player.on(“MEDIA_ERROR_3”, function (name) {
// Gọi GA load video
if(v_err_log_3zplayer_c0a051){
// Gọi link ga qua iframe để tracking lỗi
v_link_ga_video_err = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_loi_load_video.php?id_news=1552446&ma_error=ERROR_3”;
v_err_log_3zplayer_c0a051.innerHTML = ‘‘;
}
});
var v_err_log_4zplayer_c0a051 = document.getElementById(“zplayer_c0a051_ga_error4”);
videozplayer_c0a051.player.on(“MEDIA_ERROR_4”, function (name) {
// Gọi GA load video
if(v_err_log_4zplayer_c0a051){
// Gọi link ga qua iframe để tracking lỗi
v_link_ga_video_err = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_loi_load_video.php?id_news=1552446&ma_error=ERROR_4”;
v_err_log_4zplayer_c0a051.innerHTML = ‘‘;
}
});
var v_err_log_5zplayer_c0a051 = document.getElementById(“zplayer_c0a051_ga_error5”);
videozplayer_c0a051.player.on(“MEDIA_ERROR_5”, function (name) {
// Gọi GA load video
if(v_err_log_5zplayer_c0a051){
// Gọi link ga qua iframe để tracking lỗi
v_link_ga_video_err = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_loi_load_video.php?id_news=1552446&ma_error=ERROR_5”;
v_err_log_5zplayer_c0a051.innerHTML = ‘‘;
}
});

videozplayer_c0a051.player.on(“track_slow_playlist_next_1”, function(){
console.log(“track_slow_playlist_next_1”);
$(“”).insertBefore(“#zplayer_c0a051_ga_media_slow_waiting”);

var v_track_slow_playlist_zplayer_c0a0511 = document.getElementById(“link_slow_playlist_next_zplayer_c0a0511”);
if(v_track_slow_playlist_zplayer_c0a0511){
// Gọi link ga qua iframe để tracking slow
var v_link_ga_slow_playlist_next_1 = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_slow_playlist_next.php?id_news=1552446&v_thiet_bi_ga=pc&second_load=1”;
v_track_slow_playlist_zplayer_c0a0511.innerHTML = ‘‘;
}
});

videozplayer_c0a051.player.on(“track_slow_playlist_next_2”, function(){
console.log(“track_slow_playlist_next_2”);
$(“”).insertBefore(“#zplayer_c0a051_ga_media_slow_waiting”);

var v_track_slow_playlist_zplayer_c0a0512 = document.getElementById(“link_slow_playlist_next_zplayer_c0a0512”);
if(v_track_slow_playlist_zplayer_c0a0512){
// Gọi link ga qua iframe để tracking slow
var v_link_ga_slow_playlist_next_2 = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_slow_playlist_next.php?id_news=1552446&v_thiet_bi_ga=pc&second_load=2”;
v_track_slow_playlist_zplayer_c0a0512.innerHTML = ‘‘;
}
});

videozplayer_c0a051.player.on(“track_slow_playlist_next_3”, function(){
console.log(“track_slow_playlist_next_3”);
$(“”).insertBefore(“#zplayer_c0a051_ga_media_slow_waiting”);

var v_track_slow_playlist_zplayer_c0a0513 = document.getElementById(“link_slow_playlist_next_zplayer_c0a0513”);
if(v_track_slow_playlist_zplayer_c0a0513){
// Gọi link ga qua iframe để tracking slow
var v_link_ga_slow_playlist_next_3 = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_slow_playlist_next.php?id_news=1552446&v_thiet_bi_ga=pc&second_load=3”;
v_track_slow_playlist_zplayer_c0a0513.innerHTML = ‘‘;
}
});

videozplayer_c0a051.player.on(“track_slow_playlist_next_4”, function(){
console.log(“track_slow_playlist_next_4”);
$(“”).insertBefore(“#zplayer_c0a051_ga_media_slow_waiting”);

var v_track_slow_playlist_zplayer_c0a0514 = document.getElementById(“link_slow_playlist_next_zplayer_c0a0514”);
if(v_track_slow_playlist_zplayer_c0a0514){
// Gọi link ga qua iframe để tracking slow
var v_link_ga_slow_playlist_next_4 = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_slow_playlist_next.php?id_news=1552446&v_thiet_bi_ga=pc&second_load=4”;
v_track_slow_playlist_zplayer_c0a0514.innerHTML = ‘‘;
}
});

videozplayer_c0a051.player.on(“track_slow_playlist_next_5”, function(){
console.log(“track_slow_playlist_next_5”);
$(“”).insertBefore(“#zplayer_c0a051_ga_media_slow_waiting”);

var v_track_slow_playlist_zplayer_c0a0515 = document.getElementById(“link_slow_playlist_next_zplayer_c0a0515”);
if(v_track_slow_playlist_zplayer_c0a0515){
// Gọi link ga qua iframe để tracking slow
var v_link_ga_slow_playlist_next_5 = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_slow_playlist_next.php?id_news=1552446&v_thiet_bi_ga=pc&second_load=5”;
v_track_slow_playlist_zplayer_c0a0515.innerHTML = ‘‘;
}
});

videozplayer_c0a051.player.on(“track_slow_playlist_next_6”, function(){
console.log(“track_slow_playlist_next_6”);
$(“”).insertBefore(“#zplayer_c0a051_ga_media_slow_waiting”);

var v_track_slow_playlist_zplayer_c0a0516 = document.getElementById(“link_slow_playlist_next_zplayer_c0a0516”);
if(v_track_slow_playlist_zplayer_c0a0516){
// Gọi link ga qua iframe để tracking slow
var v_link_ga_slow_playlist_next_6 = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_slow_playlist_next.php?id_news=1552446&v_thiet_bi_ga=pc&second_load=6”;
v_track_slow_playlist_zplayer_c0a0516.innerHTML = ‘‘;
}
});

videozplayer_c0a051.player.on(“track_slow_playlist_next_7”, function(){
console.log(“track_slow_playlist_next_7”);
$(“”).insertBefore(“#zplayer_c0a051_ga_media_slow_waiting”);

var v_track_slow_playlist_zplayer_c0a0517 = document.getElementById(“link_slow_playlist_next_zplayer_c0a0517”);
if(v_track_slow_playlist_zplayer_c0a0517){
// Gọi link ga qua iframe để tracking slow
var v_link_ga_slow_playlist_next_7 = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_slow_playlist_next.php?id_news=1552446&v_thiet_bi_ga=pc&second_load=7”;
v_track_slow_playlist_zplayer_c0a0517.innerHTML = ‘‘;
}
});

videozplayer_c0a051.player.on(“track_slow_playlist_next_8”, function(){
console.log(“track_slow_playlist_next_8”);
$(“”).insertBefore(“#zplayer_c0a051_ga_media_slow_waiting”);

var v_track_slow_playlist_zplayer_c0a0518 = document.getElementById(“link_slow_playlist_next_zplayer_c0a0518”);
if(v_track_slow_playlist_zplayer_c0a0518){
// Gọi link ga qua iframe để tracking slow
var v_link_ga_slow_playlist_next_8 = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_slow_playlist_next.php?id_news=1552446&v_thiet_bi_ga=pc&second_load=8”;
v_track_slow_playlist_zplayer_c0a0518.innerHTML = ‘‘;
}
});

videozplayer_c0a051.player.on(“track_slow_playlist_next_9”, function(){
console.log(“track_slow_playlist_next_9”);
$(“”).insertBefore(“#zplayer_c0a051_ga_media_slow_waiting”);

var v_track_slow_playlist_zplayer_c0a0519 = document.getElementById(“link_slow_playlist_next_zplayer_c0a0519”);
if(v_track_slow_playlist_zplayer_c0a0519){
// Gọi link ga qua iframe để tracking slow
var v_link_ga_slow_playlist_next_9 = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_slow_playlist_next.php?id_news=1552446&v_thiet_bi_ga=pc&second_load=9”;
v_track_slow_playlist_zplayer_c0a0519.innerHTML = ‘‘;
}
});

videozplayer_c0a051.player.on(“track_slow_playlist_next_10”, function(){
console.log(“track_slow_playlist_next_10”);
$(“”).insertBefore(“#zplayer_c0a051_ga_media_slow_waiting”);

var v_track_slow_playlist_zplayer_c0a05110 = document.getElementById(“link_slow_playlist_next_zplayer_c0a05110”);
if(v_track_slow_playlist_zplayer_c0a05110){
// Gọi link ga qua iframe để tracking slow
var v_link_ga_slow_playlist_next_10 = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_slow_playlist_next.php?id_news=1552446&v_thiet_bi_ga=pc&second_load=10”;
v_track_slow_playlist_zplayer_c0a05110.innerHTML = ‘‘;
}
});

videozplayer_c0a051.player.on(“timeupdated”, function () {
if(v_load_recommend_boxzplayer_c0a051 && typeof(v_thoi_luong_hien_thi) != “undefined” && v_thoi_luong_hien_thi != “”){
try{
var v_time_current = videozplayer_c0a051.player.currentTime();
if(v_time_current > 0){
if(v_time_current >= v_thoi_luong_hien_thi){
function getJsonRecomment(url,callback){
if(url == “”){
return “”;
}
dynamicIdLive = new Date().valueOf();
url = url+dynamicIdLive;
console.log(url);
var xhr = new XMLHttpRequest();
// Get url
xhr.open(“GET”, url, true);
// Kiểu phản hồi
xhr.responseType = “json”;
xhr.timeout = 50000; // Set timeout to 2 seconds
xhr.ontimeout = function () {console.log(“timeout”);}
// Load data
xhr.onload = function() {
var status = xhr.status;
if (status == 200) {
callback(xhr.response);
}else{
console.log(“B3: status != 200”);
}
};
xhr.send();
}
if(typeof v_url_json_data_recomment != “undefined”){
getJsonRecomment(v_url_json_data_recomment,function(v_object_recomend){
if(typeof v_object_recomend != “undefined” && parseInt(v_object_recomend.length) > 0){
var recomment_arr_video_ngay_hien_tai = _getStorageJson24h(“recomment_video_ngay_hien_tai_data_news_id”);
var recomment_video_ngay_hom_qua_data_news_id = _getStorageJson24h(“recomment_video_ngay_hom_qua_data_news_id”);
// Lặp để loại bỏ những bài đang xem
var arr_recomend_video = new Array();
var k=0;
var v_so_luong_tin_hien_thi = parseInt(v_object_recomend[0][“c_tong_so_luong_tin_hien_thi”]);
for(j=0;j 0){
if(v_recomment_news_id== parseInt(v_object_recomend[j][“c_new_id”])){
continue;
}
if(typeof(recomment_arr_video_ngay_hien_tai) != “undefined” && recomment_arr_video_ngay_hien_tai.indexOf(parseInt(v_object_recomend[j][“c_new_id”])) >= 0){
continue;
}
if(typeof(recomment_video_ngay_hom_qua_data_news_id) != “undefined” && recomment_video_ngay_hom_qua_data_news_id.indexOf(parseInt(v_object_recomend[j][“c_new_id”])) >= 0){
continue;
}
}
arr_recomend_video[k] = v_object_recomend[j];
k++;
if(k >= v_so_luong_tin_hien_thi){
break;
}
}
var v_total_page_recommend =0;
v_total_page_recommend = parseInt(Math.ceil(parseInt(arr_recomend_video.length)/parseInt(v_object_recomend[0][“c_number_items”])));
// Tao HTML video recommend
arr_recomend_video[0][“c_tracking_onclick”] = “”;
arr_recomend_video[0][“c_tracking_onload”] = “”;
arr_recomend_video[0][“c_tracking_onload_gatag”] = “”;
var v_html_recomend = tao_html_recommend_video_tu_object(arr_recomend_video,”zplayer_c0a051″);
// Gắn HTML vào chuỗi
if(v_html_recomend !=””){
// Nếu tồn tại video highlight
if ($(“#vjs-marker-tableinfo-zplayer_c0a051”).length) {
$(“#vjs-marker-tableinfo-zplayer_c0a051”).after(v_html_recomend);
} else {
if ($(“#zplayer_c0a051_ga_preroll”).length) {
$(“#zplayer_c0a051_ga_preroll”).before(v_html_recomend);
}
}
// Hiển thị dạng slide
if ($(“#box_recommend_zplayer_c0a051”).length) {
$(“#box_recommend_zplayer_c0a051”).show(1000);
setTimeout(function(){
create_slide_page_number_recommend_video_json(“swiper_recommend_v2018zplayer_c0a051”, “swpier_container_zplayer_c0a051″,”swiper_active_slide_zplayer_c0a051”, “pagination-zplayer_c0a051″,”wrapper_zplayer_c0a051”,v_total_page_recommend, “swiper-slide slide_zplayer_c0a051”, “prvVid_recommendzplayer_c0a051”, “nxtVid_recommendzplayer_c0a051”);
$(“#box_recommend_zplayer_c0a051”).css(“height”, “”);
}, 900);
}
}
}
});
}
v_load_recommend_boxzplayer_c0a051 = false;
}
}
}catch(e){
console.log([“Errors”, e]);
}
}
});

videozplayer_c0a051.player.on(“MEDIA_SLOW_WAITING”, function (evt, data) {
//console.log(data.waitTime);
var v_slow_waiting_zplayer_c0a051 = document.getElementById(“zplayer_c0a051_ga_media_slow_waiting”);
if(v_slow_waiting_zplayer_c0a051){
//đổi ms về s
v_so_giay_load = parseInt(data.waitTime/1000);
// Gọi link ga qua iframe để tracking slow
v_link_ga_slow = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_loi_media_slow.php?id_news=1552446&ma_slow=waiting&second_load=”+v_so_giay_load;
v_slow_waiting_zplayer_c0a051.innerHTML = ‘‘;
}
//console.log(“listener MEDIA_SLOW_WAITING: “);
});
videozplayer_c0a051.player.on(“MEDIA_SLOW_METADATA”, function (evt, data) {
//console.log(data.waitTime);
var v_slow_metadata_zplayer_c0a051 = document.getElementById(“zplayer_c0a051_ga_media_slow_metadata”);
if(v_slow_metadata_zplayer_c0a051){
//đổi ms về s
v_so_giay_load_metadata = parseInt(data.waitTime/1000);
// Gọi link ga qua iframe để tracking lỗi
v_link_ga_slow = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_loi_media_slow.php?id_news=1552446&ma_slow=metadata&second_load=”+v_so_giay_load_metadata;
v_slow_metadata_zplayer_c0a051.innerHTML = ‘‘;
}
//console.log(“listener MEDIA_SLOW_METADATA: “);
});
videozplayer_c0a051.player.on(‘onPrerollStart’, function(name){
//console.log(‘ON PREROLL START’);
docGaPreroll_zplayer_c0a051 = document.getElementById(‘zplayer_c0a051_ga_preroll’);
if(docGaPreroll_zplayer_c0a051){
docGaPreroll_zplayer_c0a051.innerHTML = ‘‘;
}
/* begin 4/10/2017 TuyenNT xu_ly_gan_ga_video_theo_loai_giai_dau_frontend_pc */
/*event_ga_preroll_video_content*/
/* end 4/10/2017 TuyenNT xu_ly_gan_ga_video_theo_loai_giai_dau_frontend_pc */

});videozplayer_c0a051.player.on(‘onOverlayStart’, function(name){
//console.log(‘ON OVERLAY START’);
docGaOverlay_zplayer_c0a051 = document.getElementById(‘zplayer_c0a051_ga_overlay’);
if(docGaOverlay_zplayer_c0a051){
docGaOverlay_zplayer_c0a051.innerHTML = ‘‘;
}
/* begin 4/10/2017 TuyenNT xu_ly_gan_ga_video_theo_loai_giai_dau_frontend_pc */
/*event_ga_overlay_video_content*/
/* end 4/10/2017 TuyenNT xu_ly_gan_ga_video_theo_loai_giai_dau_frontend_pc */

});videozplayer_c0a051.player.on(‘onPostRollStart’, function(name){
//console.log(‘ON POSTROLL START’);
docGaPostroll_zplayer_c0a051 = document.getElementById(‘zplayer_c0a051_ga_overlay’);
if(docGaPostroll_zplayer_c0a051){
docGaPostroll_zplayer_c0a051.innerHTML = ‘‘;
}
/* begin 4/10/2017 TuyenNT xu_ly_gan_ga_video_theo_loai_giai_dau_frontend_pc */
/*event_ga_postroll_video_content*/
/* end 4/10/2017 TuyenNT xu_ly_gan_ga_video_theo_loai_giai_dau_frontend_pc */

});

videozplayer_c0a051.player.on([
“play”,
“playing”,
“adstart”,
“adplaying”,
], function (evt, data) {

if (typeof stop_video_news_live == “function”){
stop_video_news_live(“___”);
}

});
videozplayer_c0a051.player.on(“onStop”, function(name) {
//console.log(“listener onStop: “);

});

}
videoAdsInitzplayer_c0a051 = true;
}
// Ga video load luôn được chạy
var docLoadTrang = document.getElementById(‘zplayer_c0a051_content_ga’);docLoadTrang.innerHTML= ‘‘;
function inViewport( element ){
// Get the elements position relative to the viewport
var bb = element.getBoundingClientRect();
// Check if the element is outside the viewport
// Then invert the returned value because you want to know the opposite
return !(bb.top > innerHeight || bb.bottom < 0);
}
var zplayer_c0a051VpElm = document.getElementById( “zplayer_c0a051” );

var viszplayer_c0a051 = (function () {
var stateKey, eventKey, keys = {
hidden: “visibilitychange”,
webkitHidden: “webkitvisibilitychange”,
mozHidden: “mozvisibilitychange”,
msHidden: “msvisibilitychange”
};
for (stateKey in keys) {
if (stateKey in document) {
eventKey = keys[stateKey];
break;
}
}
return function (c) {
if (c) document.addEventListener(eventKey, c);
return !document[stateKey];
}
})();

var videoAds1Elmzplayer_c0a051 = document.getElementById(“v-24hContainer_zplayer_c0a051”);
document.addEventListener(“DOMContentLoaded”, function () {
if(videoAds1Elmzplayer_c0a051){
var videoAdsInitzplayer_c0a051 = false;
var checkTabActivezplayer_c0a051 = setInterval(function () {
if (inViewport(videoAds1Elmzplayer_c0a051) && viszplayer_c0a051() && !videoAdsInitzplayer_c0a051 && typeof(window.videojs) !== “undefined” && (typeof(google) !== “undefined” || adBlockCheckedStatus) && videoObj) {
initvideozplayer_c0a051();
clearInterval(checkTabActivezplayer_c0a051);
}
// 20230817 fix lỗi lần đầu vào đợi onload check chặn quảng cáo quá lâu
else if (typeof videoObjRoot != “undefined” && videoObjRoot){
if (typeof videoAdsInitzplayer_c0a051_fix_AdBlockCheck == “undefined”){
setTimeout(function(){
if (typeof adBlockCheckedStatus != “undefined” && !adBlockCheckedStatus){
adBlockCheckedStatus = true;
adBlockEnabled = false;
}
}, 1800);

videoAdsInitzplayer_c0a051_fix_AdBlockCheck = true;
}
}
}, 100);
}
}, false);

//]]>