Một ngày cùng sao: Cuộc sống của Hoàng Yến sau khi xuống tóc gieo duyên ra sao?


Theo chân diễn viên Hoàng Yến “Về nhà đi con” trong một ngày bận rộn nhưng cũng rộn rã niềm vui.

Nữ diễn viên Hoàng Yến quen thuộc với khán giả qua những vai phụ trong các phim Đi qua bóng tối, Giọt nước rơi, Về nhà đi con, Dưới bóng cây hạnh phúc… Cô đi lên từ lớp đào tạo Diễn viên khóa 2 của Nhà hát Tuổi trẻ, Hà Nội. Sau cuộc hôn nhân lần thứ tư, Hoàng Yến hiện tại sống cùng mẹ và hai con gái, bé út tên ở nhà là Mầm và con gái Yến Minh. Ngoài ra, cô còn có con gái lớn Yến My đã lập gia đình.

Cuối năm ngoái, Hoàng Yến gây sửng sốt khi chia sẻ hình ảnh cạo trọc đầu, thông báo xuất gia gieo duyên. Thực tế, cô đã xuống tóc trong 8 ngày tại Bồ Đề Đạo Tràng ở Ấn Độ. Sau thời gian này, Hoàng Yến quay trở lại với công việc thường ngày, đi đóng phim và kinh doanh.

Cùng nghe Hoàng Yến chia sẻ về 1 ngày thường nhật của cô ở thời điểm hiện tại:

“).insertBefore(“#zplayer_65b7a1_ga_videoviewership”);
if(document.getElementById(“link_ga_midpoint_zplayer_65b7a1″)){
send_tracking_video(”, ”, 1554459, 731, ”, ‘pc’, ‘midpoint’, ”, ”, 4);
}
}
});
videozplayer_65b7a1.player.on(“content_third_quarter”, function(){
// Gọi GA load video
if(v_videoviewership_log_zplayer_65b7a1){
// Tao thẻ div để chưa link GA
$(“”).insertBefore(“#zplayer_65b7a1_ga_videoviewership”);
if(document.getElementById(“link_ga_third_zplayer_65b7a1″)){
send_tracking_video(”, ”, 1554459, 731, ”, ‘pc’, ‘third_quarter’, ”, ”, 4);
}
}
});
videozplayer_65b7a1.player.on(“content_complete”, function(){
// Gọi GA load video
if(v_videoviewership_log_zplayer_65b7a1){
// Tao thẻ div để chưa link GA
$(“”).insertBefore(“#zplayer_65b7a1_ga_videoviewership”);
if(document.getElementById(“link_ga_complete_zplayer_65b7a1″)){
send_tracking_video(”, ”, 1554459, 731, ”, ‘pc’, ‘complete’, ”, ”, 4);
}
}
});
videozplayer_65b7a1.player.on(“miniPlayerClosed”, function(){
// Gọi GA load video
if(v_videoviewership_log_zplayer_65b7a1){
// Tao thẻ div để chưa link GA
$(“”).insertBefore(“#zplayer_65b7a1_ga_videoviewership”);
if(document.getElementById(“link_ga_mini_close_zplayer_65b7a1″)){
send_tracking_video(”, ”, 1554459, 731, ”, ‘pc’, ‘click_close’, ”, ”, 4);
}
}
});

// End 12-12-2018 trungcq XLCYCMHENG_33549_xu_ly_scroll_to_top

var v_event_tracking_impression_prerollzplayer_65b7a1 = document.getElementById(“zplayer_65b7a1_ga_preroll”);
// các trường hợp mã lỗi của trình duyệt trả về
videozplayer_65b7a1.player.on(“AE_impression”, function(name) {
// Gọi GA load video
if(v_event_tracking_impression_prerollzplayer_65b7a1){
// Tao thẻ div để chưa link GA
$(“”).insertBefore(“#zplayer_65b7a1_ga_preroll”);
if(document.getElementById(“link_ga_tracking_impression_preroll_zplayer_65b7a1”)){
window.addEventListener(“load”, function(){send_tracking_video(”, ‘none’, 1554459, 731, ‘entertainment’, ‘pc’, ‘impression’, ‘no’, ‘no’, 2, ‘video_noi_dung’);});
}
}
});

var v_event_tracking_click_prerollzplayer_65b7a1 = document.getElementById(“zplayer_65b7a1_ga_preroll”);
// các trường hợp mã lỗi của trình duyệt trả về
videozplayer_65b7a1.player.on(“AE_clicked”, function(name) {
// Gọi GA load video
if(v_event_tracking_click_prerollzplayer_65b7a1){
// Tao thẻ div để chưa link GA
$(“”).insertBefore(“#zplayer_65b7a1_ga_preroll”);
if(document.getElementById(“link_ga_tracking_click_preroll_zplayer_65b7a1”)){
window.addEventListener(“load”, function(){send_tracking_video(”, ‘none’, 1554459, 731, ‘entertainment’, ‘pc’, ‘ads_click’, ‘no’, ‘no’, 2, ‘video_noi_dung’);});
}
}
});

var v_err_log_1zplayer_65b7a1 = document.getElementById(“zplayer_65b7a1_ga_error1”);
// các trường hợp mã lỗi của trình duyệt trả về
videozplayer_65b7a1.player.on(“MEDIA_ERROR_1″, function (name) {
// Gọi GA load video
if(v_err_log_1zplayer_65b7a1){
send_tracking_video(”, ‘none’, 1554459, 0, ”, ‘pc’, ‘error_ERROR_1’, ‘no’, ‘no’, 1, ‘video_noi_dung’);
}
});
var v_err_log_2zplayer_65b7a1 = document.getElementById(“zplayer_65b7a1_ga_error2”);
videozplayer_65b7a1.player.on(“MEDIA_ERROR_2″, function (name) {
// Gọi GA load video
if(v_err_log_2zplayer_65b7a1){
send_tracking_video(”, ‘none’, 1554459, 0, ”, ‘pc’, ‘error_ERROR_2’, ‘no’, ‘no’, 1, ‘video_noi_dung’);
}
});
var v_err_log_3zplayer_65b7a1 = document.getElementById(“zplayer_65b7a1_ga_error3”);
videozplayer_65b7a1.player.on(“MEDIA_ERROR_3″, function (name) {
// Gọi GA load video
if(v_err_log_3zplayer_65b7a1){
send_tracking_video(”, ‘none’, 1554459, 0, ”, ‘pc’, ‘error_ERROR_3’, ‘no’, ‘no’, 1, ‘video_noi_dung’);
}
});
var v_err_log_4zplayer_65b7a1 = document.getElementById(“zplayer_65b7a1_ga_error4”);
videozplayer_65b7a1.player.on(“MEDIA_ERROR_4″, function (name) {
// Gọi GA load video
if(v_err_log_4zplayer_65b7a1){
send_tracking_video(”, ‘none’, 1554459, 0, ”, ‘pc’, ‘error_ERROR_4’, ‘no’, ‘no’, 1, ‘video_noi_dung’);
}
});
var v_err_log_5zplayer_65b7a1 = document.getElementById(“zplayer_65b7a1_ga_error5”);
videozplayer_65b7a1.player.on(“MEDIA_ERROR_5″, function (name) {
// Gọi GA load video
if(v_err_log_5zplayer_65b7a1){
send_tracking_video(”, ‘none’, 1554459, 0, ”, ‘pc’, ‘error_ERROR_5’, ‘no’, ‘no’, 1, ‘video_noi_dung’);
}
});

videozplayer_65b7a1.player.on(“track_slow_playlist_next_1”, function(){
console.log(“track_slow_playlist_next_1”);
$(“”).insertBefore(“#zplayer_65b7a1_ga_media_slow_waiting”);

var v_track_slow_playlist_zplayer_65b7a11 = document.getElementById(“link_slow_playlist_next_zplayer_65b7a11”);
if(v_track_slow_playlist_zplayer_65b7a11){
window.addEventListener(“load”, function(){send_tracking_video(”, ‘none’, 1554459, 0, ”, ‘pc’, ‘slow_playlist_next’, ‘no’, ‘no’, 1, ‘video_noi_dung’);});
}
});

videozplayer_65b7a1.player.on(“track_slow_playlist_next_2”, function(){
console.log(“track_slow_playlist_next_2”);
$(“”).insertBefore(“#zplayer_65b7a1_ga_media_slow_waiting”);

var v_track_slow_playlist_zplayer_65b7a12 = document.getElementById(“link_slow_playlist_next_zplayer_65b7a12”);
if(v_track_slow_playlist_zplayer_65b7a12){
window.addEventListener(“load”, function(){send_tracking_video(”, ‘none’, 1554459, 0, ”, ‘pc’, ‘slow_playlist_next’, ‘no’, ‘no’, 1, ‘video_noi_dung’);});
}
});

videozplayer_65b7a1.player.on(“track_slow_playlist_next_3”, function(){
console.log(“track_slow_playlist_next_3”);
$(“”).insertBefore(“#zplayer_65b7a1_ga_media_slow_waiting”);

var v_track_slow_playlist_zplayer_65b7a13 = document.getElementById(“link_slow_playlist_next_zplayer_65b7a13”);
if(v_track_slow_playlist_zplayer_65b7a13){
window.addEventListener(“load”, function(){send_tracking_video(”, ‘none’, 1554459, 0, ”, ‘pc’, ‘slow_playlist_next’, ‘no’, ‘no’, 1, ‘video_noi_dung’);});
}
});

videozplayer_65b7a1.player.on(“track_slow_playlist_next_4”, function(){
console.log(“track_slow_playlist_next_4”);
$(“”).insertBefore(“#zplayer_65b7a1_ga_media_slow_waiting”);

var v_track_slow_playlist_zplayer_65b7a14 = document.getElementById(“link_slow_playlist_next_zplayer_65b7a14”);
if(v_track_slow_playlist_zplayer_65b7a14){
window.addEventListener(“load”, function(){send_tracking_video(”, ‘none’, 1554459, 0, ”, ‘pc’, ‘slow_playlist_next’, ‘no’, ‘no’, 1, ‘video_noi_dung’);});
}
});

videozplayer_65b7a1.player.on(“track_slow_playlist_next_5”, function(){
console.log(“track_slow_playlist_next_5”);
$(“”).insertBefore(“#zplayer_65b7a1_ga_media_slow_waiting”);

var v_track_slow_playlist_zplayer_65b7a15 = document.getElementById(“link_slow_playlist_next_zplayer_65b7a15”);
if(v_track_slow_playlist_zplayer_65b7a15){
window.addEventListener(“load”, function(){send_tracking_video(”, ‘none’, 1554459, 0, ”, ‘pc’, ‘slow_playlist_next’, ‘no’, ‘no’, 1, ‘video_noi_dung’);});
}
});

videozplayer_65b7a1.player.on(“track_slow_playlist_next_6”, function(){
console.log(“track_slow_playlist_next_6”);
$(“”).insertBefore(“#zplayer_65b7a1_ga_media_slow_waiting”);

var v_track_slow_playlist_zplayer_65b7a16 = document.getElementById(“link_slow_playlist_next_zplayer_65b7a16”);
if(v_track_slow_playlist_zplayer_65b7a16){
window.addEventListener(“load”, function(){send_tracking_video(”, ‘none’, 1554459, 0, ”, ‘pc’, ‘slow_playlist_next’, ‘no’, ‘no’, 1, ‘video_noi_dung’);});
}
});

videozplayer_65b7a1.player.on(“track_slow_playlist_next_7”, function(){
console.log(“track_slow_playlist_next_7”);
$(“”).insertBefore(“#zplayer_65b7a1_ga_media_slow_waiting”);

var v_track_slow_playlist_zplayer_65b7a17 = document.getElementById(“link_slow_playlist_next_zplayer_65b7a17”);
if(v_track_slow_playlist_zplayer_65b7a17){
window.addEventListener(“load”, function(){send_tracking_video(”, ‘none’, 1554459, 0, ”, ‘pc’, ‘slow_playlist_next’, ‘no’, ‘no’, 1, ‘video_noi_dung’);});
}
});

videozplayer_65b7a1.player.on(“track_slow_playlist_next_8”, function(){
console.log(“track_slow_playlist_next_8”);
$(“”).insertBefore(“#zplayer_65b7a1_ga_media_slow_waiting”);

var v_track_slow_playlist_zplayer_65b7a18 = document.getElementById(“link_slow_playlist_next_zplayer_65b7a18”);
if(v_track_slow_playlist_zplayer_65b7a18){
window.addEventListener(“load”, function(){send_tracking_video(”, ‘none’, 1554459, 0, ”, ‘pc’, ‘slow_playlist_next’, ‘no’, ‘no’, 1, ‘video_noi_dung’);});
}
});

videozplayer_65b7a1.player.on(“track_slow_playlist_next_9”, function(){
console.log(“track_slow_playlist_next_9”);
$(“”).insertBefore(“#zplayer_65b7a1_ga_media_slow_waiting”);

var v_track_slow_playlist_zplayer_65b7a19 = document.getElementById(“link_slow_playlist_next_zplayer_65b7a19”);
if(v_track_slow_playlist_zplayer_65b7a19){
window.addEventListener(“load”, function(){send_tracking_video(”, ‘none’, 1554459, 0, ”, ‘pc’, ‘slow_playlist_next’, ‘no’, ‘no’, 1, ‘video_noi_dung’);});
}
});

videozplayer_65b7a1.player.on(“track_slow_playlist_next_10”, function(){
console.log(“track_slow_playlist_next_10”);
$(“”).insertBefore(“#zplayer_65b7a1_ga_media_slow_waiting”);

var v_track_slow_playlist_zplayer_65b7a110 = document.getElementById(“link_slow_playlist_next_zplayer_65b7a110”);
if(v_track_slow_playlist_zplayer_65b7a110){
window.addEventListener(“load”, function(){send_tracking_video(”, ‘none’, 1554459, 0, ”, ‘pc’, ‘slow_playlist_next’, ‘no’, ‘no’, 1, ‘video_noi_dung’);});
}
});

videozplayer_65b7a1.player.on(“timeupdated”, function () {
if(v_load_recommend_boxzplayer_65b7a1 && typeof(v_thoi_luong_hien_thi) != “undefined” && v_thoi_luong_hien_thi != “”){
try{
var v_time_current = videozplayer_65b7a1.player.currentTime();
if(v_time_current > 0){
if(v_time_current >= v_thoi_luong_hien_thi){
function getJsonRecomment(url,callback){
if(url == “”){
return “”;
}
dynamicIdLive = new Date().valueOf();
url = url+dynamicIdLive;
console.log(url);
var xhr = new XMLHttpRequest();
// Get url
xhr.open(“GET”, url, true);
// Kiểu phản hồi
xhr.responseType = “json”;
xhr.timeout = 50000; // Set timeout to 2 seconds
xhr.ontimeout = function () {console.log(“timeout”);}
// Load data
xhr.onload = function() {
var status = xhr.status;
if (status == 200) {
callback(xhr.response);
}else{
console.log(“B3: status != 200”);
}
};
xhr.send();
}
if(typeof v_url_json_data_recomment != “undefined”){
getJsonRecomment(v_url_json_data_recomment,function(v_object_recomend){
if(typeof v_object_recomend != “undefined” && parseInt(v_object_recomend.length) > 0){
var recomment_arr_video_ngay_hien_tai = _getStorageJson24h(“recomment_video_ngay_hien_tai_data_news_id”);
var recomment_video_ngay_hom_qua_data_news_id = _getStorageJson24h(“recomment_video_ngay_hom_qua_data_news_id”);
// Lặp để loại bỏ những bài đang xem
var arr_recomend_video = new Array();
var k=0;
var v_so_luong_tin_hien_thi = parseInt(v_object_recomend[0][“c_tong_so_luong_tin_hien_thi”]);
for(j=0;j 0){
if(v_recomment_news_id== parseInt(v_object_recomend[j][“c_new_id”])){
continue;
}
if(typeof(recomment_arr_video_ngay_hien_tai) != “undefined” && recomment_arr_video_ngay_hien_tai.indexOf(parseInt(v_object_recomend[j][“c_new_id”])) >= 0){
continue;
}
if(typeof(recomment_video_ngay_hom_qua_data_news_id) != “undefined” && recomment_video_ngay_hom_qua_data_news_id.indexOf(parseInt(v_object_recomend[j][“c_new_id”])) >= 0){
continue;
}
}
arr_recomend_video[k] = v_object_recomend[j];
k++;
if(k >= v_so_luong_tin_hien_thi){
break;
}
}
var v_total_page_recommend =0;
v_total_page_recommend = parseInt(Math.ceil(parseInt(arr_recomend_video.length)/parseInt(v_object_recomend[0][“c_number_items”])));
// Tao HTML video recommend
arr_recomend_video[0][“c_tracking_onclick”] = “”;
arr_recomend_video[0][“c_tracking_onload”] = “”;
arr_recomend_video[0][“c_tracking_onload_gatag”] = “”;
var v_html_recomend = tao_html_recommend_video_tu_object(arr_recomend_video,”zplayer_65b7a1″);
// Gắn HTML vào chuỗi
if(v_html_recomend !=””){
// Nếu tồn tại video highlight
if ($(“#vjs-marker-tableinfo-zplayer_65b7a1”).length) {
$(“#vjs-marker-tableinfo-zplayer_65b7a1”).after(v_html_recomend);
} else {
if ($(“#zplayer_65b7a1_ga_preroll”).length) {
$(“#zplayer_65b7a1_ga_preroll”).before(v_html_recomend);
}
}
// Hiển thị dạng slide
if ($(“#box_recommend_zplayer_65b7a1”).length) {
$(“#box_recommend_zplayer_65b7a1”).show(1000);
setTimeout(function(){
create_slide_page_number_recommend_video_json(“swiper_recommend_v2018zplayer_65b7a1”, “swpier_container_zplayer_65b7a1″,”swiper_active_slide_zplayer_65b7a1”, “pagination-zplayer_65b7a1″,”wrapper_zplayer_65b7a1”,v_total_page_recommend, “swiper-slide slide_zplayer_65b7a1”, “prvVid_recommendzplayer_65b7a1”, “nxtVid_recommendzplayer_65b7a1”);
$(“#box_recommend_zplayer_65b7a1”).css(“height”, “”);
}, 900);
}
}
}
});
}
v_load_recommend_boxzplayer_65b7a1 = false;
}
}
}catch(e){
console.log([“Errors”, e]);
}
}
});

videozplayer_65b7a1.player.on(“MEDIA_SLOW_WAITING”, function (evt, data) {
//console.log(data.waitTime);
var v_slow_waiting_zplayer_65b7a1 = document.getElementById(“zplayer_65b7a1_ga_media_slow_waiting”);
if(v_slow_waiting_zplayer_65b7a1){
//đổi ms về s
v_so_giay_load = parseInt(data.waitTime/1000);
// Gọi link ga qua iframe để tracking slow
v_link_ga_slow = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_loi_media_slow.php?id_news=1554459&ma_slow=waiting&second_load=”+v_so_giay_load;
v_slow_waiting_zplayer_65b7a1.innerHTML = ‘‘;
}
//console.log(“listener MEDIA_SLOW_WAITING: “);
});
videozplayer_65b7a1.player.on(“MEDIA_SLOW_METADATA”, function (evt, data) {
//console.log(data.waitTime);
var v_slow_metadata_zplayer_65b7a1 = document.getElementById(“zplayer_65b7a1_ga_media_slow_metadata”);
if(v_slow_metadata_zplayer_65b7a1){
//đổi ms về s
v_so_giay_load_metadata = parseInt(data.waitTime/1000);
// Gọi link ga qua iframe để tracking lỗi
v_link_ga_slow = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_loi_media_slow.php?id_news=1554459&ma_slow=metadata&second_load=”+v_so_giay_load_metadata;
v_slow_metadata_zplayer_65b7a1.innerHTML = ‘‘;
}
//console.log(“listener MEDIA_SLOW_METADATA: “);
});
videozplayer_65b7a1.player.on(‘onPrerollStart’, function(name){
//console.log(‘ON PREROLL START’);

/* begin 4/10/2017 TuyenNT xu_ly_gan_ga_video_theo_loai_giai_dau_frontend_pc */
send_tracking_video(‘none’, ‘Null’, 1554459, 731, ‘entertainment’, ‘pc’, ‘preroll_impression’, ‘no’, ‘no’, 1, ‘video_noi_dung’);
/* end 4/10/2017 TuyenNT xu_ly_gan_ga_video_theo_loai_giai_dau_frontend_pc */

});videozplayer_65b7a1.player.on(‘onOverlayStart’, function(name){
//console.log(‘ON OVERLAY START’);

/* begin 4/10/2017 TuyenNT xu_ly_gan_ga_video_theo_loai_giai_dau_frontend_pc */
send_tracking_video(‘none’, ‘Null’, 1554459, 731, ‘entertainment’, ‘pc’, ‘overlay_impression’, ‘no’, ‘no’, 1, ‘video_noi_dung’);
/* end 4/10/2017 TuyenNT xu_ly_gan_ga_video_theo_loai_giai_dau_frontend_pc */

});videozplayer_65b7a1.player.on(‘onPostRollStart’, function(name){
//console.log(‘ON POSTROLL START’);

/* begin 4/10/2017 TuyenNT xu_ly_gan_ga_video_theo_loai_giai_dau_frontend_pc */
send_tracking_video(‘none’, ‘Null’, 1554459, 731, ‘entertainment’, ‘pc’, ‘postroll_impression’, ‘no’, ‘no’, 1, ‘video_noi_dung’);
/* end 4/10/2017 TuyenNT xu_ly_gan_ga_video_theo_loai_giai_dau_frontend_pc */

});

videozplayer_65b7a1.player.on([
“play”,
“playing”,
“adstart”,
“adplaying”,
], function (evt, data) {

if (typeof stop_video_news_live == “function”){
stop_video_news_live(“___”);
}

});

videozplayer_65b7a1.player.one([
“play”,
], function (e) {
let vastUri = this.vastUri;
let vastUriPost = this.vastUriPost;
let vastUriMid = this.vastUriMid;

// Neu co cau hinh autoplay nhung trình duyet k cho phep auto play thi gan tham so bang vpmute = 0
if(this.viewportAutoPlay == true && this.willAutoplay === false){
if(vastUri != “”){
this.vastUri = vastUri + “&vpmute=0”;
}
if(vastUriPost != “”){
this.vastUriPost = vastUriPost + “&vpmute=0”;
}
if(vastUriMid != “”){
this.vastUriMid = vastUriMid + “&vpmute=0”;
}
}
}.bind(videozplayer_65b7a1));

videozplayer_65b7a1.player.on(“onStop”, function(name) {
//console.log(“listener onStop: “);

});

}
videoAdsInitzplayer_65b7a1 = true;
}
// Ga video load luôn được chạy
window.addEventListener(“load”, function(){});window.addEventListener(“load”, function(){send_tracking_video(‘none’, ‘Null’, 1554459, 731, ‘entertainment’, ‘pc’, ‘view’, ‘no’, ‘no’, 1, ‘video_noi_dung’);});
function inViewport( element ){
// Get the elements position relative to the viewport
var bb = element.getBoundingClientRect();
// Check if the element is outside the viewport
// Then invert the returned value because you want to know the opposite
return !(bb.top > innerHeight || bb.bottom < 0);
}
var zplayer_65b7a1VpElm = document.getElementById( “zplayer_65b7a1” );

var viszplayer_65b7a1 = (function () {
var stateKey, eventKey, keys = {
hidden: “visibilitychange”,
webkitHidden: “webkitvisibilitychange”,
mozHidden: “mozvisibilitychange”,
msHidden: “msvisibilitychange”
};
for (stateKey in keys) {
if (stateKey in document) {
eventKey = keys[stateKey];
break;
}
}
return function (c) {
if (c) document.addEventListener(eventKey, c);
return !document[stateKey];
}
})();

var videoAds1Elmzplayer_65b7a1 = document.getElementById(“v-24hContainer_zplayer_65b7a1”);
document.addEventListener(“DOMContentLoaded”, function () {
if(videoAds1Elmzplayer_65b7a1){
var videoAdsInitzplayer_65b7a1 = false;
var checkTabActivezplayer_65b7a1 = setInterval(function () {
if (inViewport(videoAds1Elmzplayer_65b7a1) && viszplayer_65b7a1() && !videoAdsInitzplayer_65b7a1 && typeof(window.videojs) !== “undefined” && (typeof(google) !== “undefined” || adBlockCheckedStatus) && videoObj) {
initvideozplayer_65b7a1();
clearInterval(checkTabActivezplayer_65b7a1);
}
// 20230817 fix lỗi lần đầu vào đợi onload check chặn quảng cáo quá lâu
else if (typeof videoObjRoot != “undefined” && videoObjRoot){
if (typeof videoAdsInitzplayer_65b7a1_fix_AdBlockCheck == “undefined”){
setTimeout(function(){
if (typeof adBlockCheckedStatus != “undefined” && !adBlockCheckedStatus){
adBlockCheckedStatus = true;
adBlockEnabled = false;
}
}, 1800);

videoAdsInitzplayer_65b7a1_fix_AdBlockCheck = true;
}
}
}, 100);
}
}, false);

//]]>