Góc đặc biệt trong ngôi nhà 600m2 của Hà Thanh Xuân tại Mỹ


Biệt thự của nữ ca sĩ có không gian mướt mắt, rộng rãi đem lại cảm giác yên bình.

Hà Thanh Xuân là giọng ca trữ tình đắt show ở hải ngoại, vì thế cô sở hữu cuộc sống giàu có, sung túc khi định cư và làm việc tại xứ người.

Góc đặc biệt trong ngôi nhà 600m2 của Hà Thanh Xuân tại Mỹ - 1

Nhờ khả năng tích góp sau nhiều năm đi hát, Hà Thanh Xuân sở hữu nhiều tài sản “đáng nể”. Nữ ca sĩ đang ở trong căn biệt thự rộng 600m2 tại Mỹ. Khoảng sân rộng, được lót gạch sạch sẽ, thoáng đãng và trang bị đầy đủ vật dụng cần thiết như bàn ghế, xích đu, trụ bóng rổ…

Góc đặc biệt trong ngôi nhà 600m2 của Hà Thanh Xuân tại Mỹ - 2

Không gian trước nhà nữ ca sĩ phủ đầy cỏ xanh.

“).insertBefore(“#zplayer_be6281_ga_videoviewership”);
if(document.getElementById(“link_ga_midpoint_zplayer_be6281″)){
send_tracking_video(”, ”, 1554993, 731, ”, ‘pc’, ‘midpoint’, ”, ”, 4);
}
}
});
videozplayer_be6281.player.on(“content_third_quarter”, function(){
// Gọi GA load video
if(v_videoviewership_log_zplayer_be6281){
// Tao thẻ div để chưa link GA
$(“”).insertBefore(“#zplayer_be6281_ga_videoviewership”);
if(document.getElementById(“link_ga_third_zplayer_be6281″)){
send_tracking_video(”, ”, 1554993, 731, ”, ‘pc’, ‘third_quarter’, ”, ”, 4);
}
}
});
videozplayer_be6281.player.on(“content_complete”, function(){
// Gọi GA load video
if(v_videoviewership_log_zplayer_be6281){
// Tao thẻ div để chưa link GA
$(“”).insertBefore(“#zplayer_be6281_ga_videoviewership”);
if(document.getElementById(“link_ga_complete_zplayer_be6281″)){
send_tracking_video(”, ”, 1554993, 731, ”, ‘pc’, ‘complete’, ”, ”, 4);
}
}
});
videozplayer_be6281.player.on(“miniPlayerClosed”, function(){
// Gọi GA load video
if(v_videoviewership_log_zplayer_be6281){
// Tao thẻ div để chưa link GA
$(“”).insertBefore(“#zplayer_be6281_ga_videoviewership”);
if(document.getElementById(“link_ga_mini_close_zplayer_be6281″)){
send_tracking_video(”, ”, 1554993, 731, ”, ‘pc’, ‘click_close’, ”, ”, 4);
}
}
});

// End 12-12-2018 trungcq XLCYCMHENG_33549_xu_ly_scroll_to_top

var v_event_tracking_impression_prerollzplayer_be6281 = document.getElementById(“zplayer_be6281_ga_preroll”);
// các trường hợp mã lỗi của trình duyệt trả về
videozplayer_be6281.player.on(“AE_impression”, function(name) {
// Gọi GA load video
if(v_event_tracking_impression_prerollzplayer_be6281){
// Tao thẻ div để chưa link GA
$(“”).insertBefore(“#zplayer_be6281_ga_preroll”);
if(document.getElementById(“link_ga_tracking_impression_preroll_zplayer_be6281”)){
window.addEventListener(“load”, function(){send_tracking_video(”, ‘none’, 1554993, 731, ‘entertainment’, ‘pc’, ‘impression’, ‘no’, ‘no’, 2, ‘video_noi_dung’);});
}
}
});

var v_event_tracking_click_prerollzplayer_be6281 = document.getElementById(“zplayer_be6281_ga_preroll”);
// các trường hợp mã lỗi của trình duyệt trả về
videozplayer_be6281.player.on(“AE_clicked”, function(name) {
// Gọi GA load video
if(v_event_tracking_click_prerollzplayer_be6281){
// Tao thẻ div để chưa link GA
$(“”).insertBefore(“#zplayer_be6281_ga_preroll”);
if(document.getElementById(“link_ga_tracking_click_preroll_zplayer_be6281”)){
window.addEventListener(“load”, function(){send_tracking_video(”, ‘none’, 1554993, 731, ‘entertainment’, ‘pc’, ‘ads_click’, ‘no’, ‘no’, 2, ‘video_noi_dung’);});
}
}
});

var v_err_log_1zplayer_be6281 = document.getElementById(“zplayer_be6281_ga_error1”);
// các trường hợp mã lỗi của trình duyệt trả về
videozplayer_be6281.player.on(“MEDIA_ERROR_1″, function (name) {
// Gọi GA load video
if(v_err_log_1zplayer_be6281){
send_tracking_video(”, ‘none’, 1554993, 0, ”, ‘pc’, ‘error_ERROR_1’, ‘no’, ‘no’, 1, ‘video_noi_dung’);
}
});
var v_err_log_2zplayer_be6281 = document.getElementById(“zplayer_be6281_ga_error2”);
videozplayer_be6281.player.on(“MEDIA_ERROR_2″, function (name) {
// Gọi GA load video
if(v_err_log_2zplayer_be6281){
send_tracking_video(”, ‘none’, 1554993, 0, ”, ‘pc’, ‘error_ERROR_2’, ‘no’, ‘no’, 1, ‘video_noi_dung’);
}
});
var v_err_log_3zplayer_be6281 = document.getElementById(“zplayer_be6281_ga_error3”);
videozplayer_be6281.player.on(“MEDIA_ERROR_3″, function (name) {
// Gọi GA load video
if(v_err_log_3zplayer_be6281){
send_tracking_video(”, ‘none’, 1554993, 0, ”, ‘pc’, ‘error_ERROR_3’, ‘no’, ‘no’, 1, ‘video_noi_dung’);
}
});
var v_err_log_4zplayer_be6281 = document.getElementById(“zplayer_be6281_ga_error4”);
videozplayer_be6281.player.on(“MEDIA_ERROR_4″, function (name) {
// Gọi GA load video
if(v_err_log_4zplayer_be6281){
send_tracking_video(”, ‘none’, 1554993, 0, ”, ‘pc’, ‘error_ERROR_4’, ‘no’, ‘no’, 1, ‘video_noi_dung’);
}
});
var v_err_log_5zplayer_be6281 = document.getElementById(“zplayer_be6281_ga_error5”);
videozplayer_be6281.player.on(“MEDIA_ERROR_5″, function (name) {
// Gọi GA load video
if(v_err_log_5zplayer_be6281){
send_tracking_video(”, ‘none’, 1554993, 0, ”, ‘pc’, ‘error_ERROR_5’, ‘no’, ‘no’, 1, ‘video_noi_dung’);
}
});

videozplayer_be6281.player.on(“track_slow_playlist_next_1”, function(){
console.log(“track_slow_playlist_next_1”);
$(“”).insertBefore(“#zplayer_be6281_ga_media_slow_waiting”);

var v_track_slow_playlist_zplayer_be62811 = document.getElementById(“link_slow_playlist_next_zplayer_be62811”);
if(v_track_slow_playlist_zplayer_be62811){
window.addEventListener(“load”, function(){send_tracking_video(”, ‘none’, 1554993, 0, ”, ‘pc’, ‘slow_playlist_next’, ‘no’, ‘no’, 1, ‘video_noi_dung’);});
}
});

videozplayer_be6281.player.on(“track_slow_playlist_next_2”, function(){
console.log(“track_slow_playlist_next_2”);
$(“”).insertBefore(“#zplayer_be6281_ga_media_slow_waiting”);

var v_track_slow_playlist_zplayer_be62812 = document.getElementById(“link_slow_playlist_next_zplayer_be62812”);
if(v_track_slow_playlist_zplayer_be62812){
window.addEventListener(“load”, function(){send_tracking_video(”, ‘none’, 1554993, 0, ”, ‘pc’, ‘slow_playlist_next’, ‘no’, ‘no’, 1, ‘video_noi_dung’);});
}
});

videozplayer_be6281.player.on(“track_slow_playlist_next_3”, function(){
console.log(“track_slow_playlist_next_3”);
$(“”).insertBefore(“#zplayer_be6281_ga_media_slow_waiting”);

var v_track_slow_playlist_zplayer_be62813 = document.getElementById(“link_slow_playlist_next_zplayer_be62813”);
if(v_track_slow_playlist_zplayer_be62813){
window.addEventListener(“load”, function(){send_tracking_video(”, ‘none’, 1554993, 0, ”, ‘pc’, ‘slow_playlist_next’, ‘no’, ‘no’, 1, ‘video_noi_dung’);});
}
});

videozplayer_be6281.player.on(“track_slow_playlist_next_4”, function(){
console.log(“track_slow_playlist_next_4”);
$(“”).insertBefore(“#zplayer_be6281_ga_media_slow_waiting”);

var v_track_slow_playlist_zplayer_be62814 = document.getElementById(“link_slow_playlist_next_zplayer_be62814”);
if(v_track_slow_playlist_zplayer_be62814){
window.addEventListener(“load”, function(){send_tracking_video(”, ‘none’, 1554993, 0, ”, ‘pc’, ‘slow_playlist_next’, ‘no’, ‘no’, 1, ‘video_noi_dung’);});
}
});

videozplayer_be6281.player.on(“track_slow_playlist_next_5”, function(){
console.log(“track_slow_playlist_next_5”);
$(“”).insertBefore(“#zplayer_be6281_ga_media_slow_waiting”);

var v_track_slow_playlist_zplayer_be62815 = document.getElementById(“link_slow_playlist_next_zplayer_be62815”);
if(v_track_slow_playlist_zplayer_be62815){
window.addEventListener(“load”, function(){send_tracking_video(”, ‘none’, 1554993, 0, ”, ‘pc’, ‘slow_playlist_next’, ‘no’, ‘no’, 1, ‘video_noi_dung’);});
}
});

videozplayer_be6281.player.on(“track_slow_playlist_next_6”, function(){
console.log(“track_slow_playlist_next_6”);
$(“”).insertBefore(“#zplayer_be6281_ga_media_slow_waiting”);

var v_track_slow_playlist_zplayer_be62816 = document.getElementById(“link_slow_playlist_next_zplayer_be62816”);
if(v_track_slow_playlist_zplayer_be62816){
window.addEventListener(“load”, function(){send_tracking_video(”, ‘none’, 1554993, 0, ”, ‘pc’, ‘slow_playlist_next’, ‘no’, ‘no’, 1, ‘video_noi_dung’);});
}
});

videozplayer_be6281.player.on(“track_slow_playlist_next_7”, function(){
console.log(“track_slow_playlist_next_7”);
$(“”).insertBefore(“#zplayer_be6281_ga_media_slow_waiting”);

var v_track_slow_playlist_zplayer_be62817 = document.getElementById(“link_slow_playlist_next_zplayer_be62817”);
if(v_track_slow_playlist_zplayer_be62817){
window.addEventListener(“load”, function(){send_tracking_video(”, ‘none’, 1554993, 0, ”, ‘pc’, ‘slow_playlist_next’, ‘no’, ‘no’, 1, ‘video_noi_dung’);});
}
});

videozplayer_be6281.player.on(“track_slow_playlist_next_8”, function(){
console.log(“track_slow_playlist_next_8”);
$(“”).insertBefore(“#zplayer_be6281_ga_media_slow_waiting”);

var v_track_slow_playlist_zplayer_be62818 = document.getElementById(“link_slow_playlist_next_zplayer_be62818”);
if(v_track_slow_playlist_zplayer_be62818){
window.addEventListener(“load”, function(){send_tracking_video(”, ‘none’, 1554993, 0, ”, ‘pc’, ‘slow_playlist_next’, ‘no’, ‘no’, 1, ‘video_noi_dung’);});
}
});

videozplayer_be6281.player.on(“track_slow_playlist_next_9”, function(){
console.log(“track_slow_playlist_next_9”);
$(“”).insertBefore(“#zplayer_be6281_ga_media_slow_waiting”);

var v_track_slow_playlist_zplayer_be62819 = document.getElementById(“link_slow_playlist_next_zplayer_be62819”);
if(v_track_slow_playlist_zplayer_be62819){
window.addEventListener(“load”, function(){send_tracking_video(”, ‘none’, 1554993, 0, ”, ‘pc’, ‘slow_playlist_next’, ‘no’, ‘no’, 1, ‘video_noi_dung’);});
}
});

videozplayer_be6281.player.on(“track_slow_playlist_next_10”, function(){
console.log(“track_slow_playlist_next_10”);
$(“”).insertBefore(“#zplayer_be6281_ga_media_slow_waiting”);

var v_track_slow_playlist_zplayer_be628110 = document.getElementById(“link_slow_playlist_next_zplayer_be628110”);
if(v_track_slow_playlist_zplayer_be628110){
window.addEventListener(“load”, function(){send_tracking_video(”, ‘none’, 1554993, 0, ”, ‘pc’, ‘slow_playlist_next’, ‘no’, ‘no’, 1, ‘video_noi_dung’);});
}
});

videozplayer_be6281.player.on(“timeupdated”, function () {
if(v_load_recommend_boxzplayer_be6281 && typeof(v_thoi_luong_hien_thi) != “undefined” && v_thoi_luong_hien_thi != “”){
try{
var v_time_current = videozplayer_be6281.player.currentTime();
if(v_time_current > 0){
if(v_time_current >= v_thoi_luong_hien_thi){
function getJsonRecomment(url,callback){
if(url == “”){
return “”;
}
dynamicIdLive = new Date().valueOf();
url = url+dynamicIdLive;
console.log(url);
var xhr = new XMLHttpRequest();
// Get url
xhr.open(“GET”, url, true);
// Kiểu phản hồi
xhr.responseType = “json”;
xhr.timeout = 50000; // Set timeout to 2 seconds
xhr.ontimeout = function () {console.log(“timeout”);}
// Load data
xhr.onload = function() {
var status = xhr.status;
if (status == 200) {
callback(xhr.response);
}else{
console.log(“B3: status != 200”);
}
};
xhr.send();
}
if(typeof v_url_json_data_recomment != “undefined”){
getJsonRecomment(v_url_json_data_recomment,function(v_object_recomend){
if(typeof v_object_recomend != “undefined” && parseInt(v_object_recomend.length) > 0){
var recomment_arr_video_ngay_hien_tai = _getStorageJson24h(“recomment_video_ngay_hien_tai_data_news_id”);
var recomment_video_ngay_hom_qua_data_news_id = _getStorageJson24h(“recomment_video_ngay_hom_qua_data_news_id”);
// Lặp để loại bỏ những bài đang xem
var arr_recomend_video = new Array();
var k=0;
var v_so_luong_tin_hien_thi = parseInt(v_object_recomend[0][“c_tong_so_luong_tin_hien_thi”]);
for(j=0;j 0){
if(v_recomment_news_id== parseInt(v_object_recomend[j][“c_new_id”])){
continue;
}
if(typeof(recomment_arr_video_ngay_hien_tai) != “undefined” && recomment_arr_video_ngay_hien_tai.indexOf(parseInt(v_object_recomend[j][“c_new_id”])) >= 0){
continue;
}
if(typeof(recomment_video_ngay_hom_qua_data_news_id) != “undefined” && recomment_video_ngay_hom_qua_data_news_id.indexOf(parseInt(v_object_recomend[j][“c_new_id”])) >= 0){
continue;
}
}
arr_recomend_video[k] = v_object_recomend[j];
k++;
if(k >= v_so_luong_tin_hien_thi){
break;
}
}
var v_total_page_recommend =0;
v_total_page_recommend = parseInt(Math.ceil(parseInt(arr_recomend_video.length)/parseInt(v_object_recomend[0][“c_number_items”])));
// Tao HTML video recommend
arr_recomend_video[0][“c_tracking_onclick”] = “”;
arr_recomend_video[0][“c_tracking_onload”] = “”;
arr_recomend_video[0][“c_tracking_onload_gatag”] = “”;
var v_html_recomend = tao_html_recommend_video_tu_object(arr_recomend_video,”zplayer_be6281″);
// Gắn HTML vào chuỗi
if(v_html_recomend !=””){
// Nếu tồn tại video highlight
if ($(“#vjs-marker-tableinfo-zplayer_be6281”).length) {
$(“#vjs-marker-tableinfo-zplayer_be6281”).after(v_html_recomend);
} else {
if ($(“#zplayer_be6281_ga_preroll”).length) {
$(“#zplayer_be6281_ga_preroll”).before(v_html_recomend);
}
}
// Hiển thị dạng slide
if ($(“#box_recommend_zplayer_be6281”).length) {
$(“#box_recommend_zplayer_be6281”).show(1000);
setTimeout(function(){
create_slide_page_number_recommend_video_json(“swiper_recommend_v2018zplayer_be6281”, “swpier_container_zplayer_be6281″,”swiper_active_slide_zplayer_be6281”, “pagination-zplayer_be6281″,”wrapper_zplayer_be6281”,v_total_page_recommend, “swiper-slide slide_zplayer_be6281”, “prvVid_recommendzplayer_be6281”, “nxtVid_recommendzplayer_be6281”);
$(“#box_recommend_zplayer_be6281”).css(“height”, “”);
}, 900);
}
}
}
});
}
v_load_recommend_boxzplayer_be6281 = false;
}
}
}catch(e){
console.log([“Errors”, e]);
}
}
});

videozplayer_be6281.player.on(“MEDIA_SLOW_WAITING”, function (evt, data) {
//console.log(data.waitTime);
var v_slow_waiting_zplayer_be6281 = document.getElementById(“zplayer_be6281_ga_media_slow_waiting”);
if(v_slow_waiting_zplayer_be6281){
//đổi ms về s
v_so_giay_load = parseInt(data.waitTime/1000);
// Gọi link ga qua iframe để tracking slow
v_link_ga_slow = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_loi_media_slow.php?id_news=1554993&ma_slow=waiting&second_load=”+v_so_giay_load;
v_slow_waiting_zplayer_be6281.innerHTML = ‘‘;
}
//console.log(“listener MEDIA_SLOW_WAITING: “);
});
videozplayer_be6281.player.on(“MEDIA_SLOW_METADATA”, function (evt, data) {
//console.log(data.waitTime);
var v_slow_metadata_zplayer_be6281 = document.getElementById(“zplayer_be6281_ga_media_slow_metadata”);
if(v_slow_metadata_zplayer_be6281){
//đổi ms về s
v_so_giay_load_metadata = parseInt(data.waitTime/1000);
// Gọi link ga qua iframe để tracking lỗi
v_link_ga_slow = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_loi_media_slow.php?id_news=1554993&ma_slow=metadata&second_load=”+v_so_giay_load_metadata;
v_slow_metadata_zplayer_be6281.innerHTML = ‘‘;
}
//console.log(“listener MEDIA_SLOW_METADATA: “);
});
videozplayer_be6281.player.on(‘onPrerollStart’, function(name){
//console.log(‘ON PREROLL START’);

/* begin 4/10/2017 TuyenNT xu_ly_gan_ga_video_theo_loai_giai_dau_frontend_pc */
send_tracking_video(‘none’, ‘Null’, 1554993, 731, ‘entertainment’, ‘pc’, ‘preroll_impression’, ‘no’, ‘no’, 1, ‘video_noi_dung’);
/* end 4/10/2017 TuyenNT xu_ly_gan_ga_video_theo_loai_giai_dau_frontend_pc */

});videozplayer_be6281.player.on(‘onOverlayStart’, function(name){
//console.log(‘ON OVERLAY START’);

/* begin 4/10/2017 TuyenNT xu_ly_gan_ga_video_theo_loai_giai_dau_frontend_pc */
send_tracking_video(‘none’, ‘Null’, 1554993, 731, ‘entertainment’, ‘pc’, ‘overlay_impression’, ‘no’, ‘no’, 1, ‘video_noi_dung’);
/* end 4/10/2017 TuyenNT xu_ly_gan_ga_video_theo_loai_giai_dau_frontend_pc */

});videozplayer_be6281.player.on(‘onPostRollStart’, function(name){
//console.log(‘ON POSTROLL START’);

/* begin 4/10/2017 TuyenNT xu_ly_gan_ga_video_theo_loai_giai_dau_frontend_pc */
send_tracking_video(‘none’, ‘Null’, 1554993, 731, ‘entertainment’, ‘pc’, ‘postroll_impression’, ‘no’, ‘no’, 1, ‘video_noi_dung’);
/* end 4/10/2017 TuyenNT xu_ly_gan_ga_video_theo_loai_giai_dau_frontend_pc */

});

videozplayer_be6281.player.on([
“play”,
“playing”,
“adstart”,
“adplaying”,
], function (evt, data) {

if (typeof stop_video_news_live == “function”){
stop_video_news_live(“___”);
}

});

videozplayer_be6281.player.one([
“play”,
], function (e) {
let vastUri = this.vastUri;
let vastUriPost = this.vastUriPost;
let vastUriMid = this.vastUriMid;

// Neu co cau hinh autoplay nhung trình duyet k cho phep auto play thi gan tham so bang vpmute = 0
if(this.viewportAutoPlay == true && this.willAutoplay === false){
if(vastUri != “”){
this.vastUri = vastUri + “&vpmute=0”;
}
if(vastUriPost != “”){
this.vastUriPost = vastUriPost + “&vpmute=0”;
}
if(vastUriMid != “”){
this.vastUriMid = vastUriMid + “&vpmute=0”;
}
}
}.bind(videozplayer_be6281));

videozplayer_be6281.player.on(“onStop”, function(name) {
//console.log(“listener onStop: “);

});

}
videoAdsInitzplayer_be6281 = true;
}
// Ga video load luôn được chạy
window.addEventListener(“load”, function(){});window.addEventListener(“load”, function(){send_tracking_video(‘none’, ‘Null’, 1554993, 731, ‘entertainment’, ‘pc’, ‘view’, ‘no’, ‘no’, 1, ‘video_noi_dung’);});
function inViewport( element ){
// Get the elements position relative to the viewport
var bb = element.getBoundingClientRect();
// Check if the element is outside the viewport
// Then invert the returned value because you want to know the opposite
return !(bb.top > innerHeight || bb.bottom < 0);
}
var zplayer_be6281VpElm = document.getElementById( “zplayer_be6281” );

var viszplayer_be6281 = (function () {
var stateKey, eventKey, keys = {
hidden: “visibilitychange”,
webkitHidden: “webkitvisibilitychange”,
mozHidden: “mozvisibilitychange”,
msHidden: “msvisibilitychange”
};
for (stateKey in keys) {
if (stateKey in document) {
eventKey = keys[stateKey];
break;
}
}
return function (c) {
if (c) document.addEventListener(eventKey, c);
return !document[stateKey];
}
})();

var videoAds1Elmzplayer_be6281 = document.getElementById(“v-24hContainer_zplayer_be6281”);
document.addEventListener(“DOMContentLoaded”, function () {
if(videoAds1Elmzplayer_be6281){
var videoAdsInitzplayer_be6281 = false;
var checkTabActivezplayer_be6281 = setInterval(function () {
if (inViewport(videoAds1Elmzplayer_be6281) && viszplayer_be6281() && !videoAdsInitzplayer_be6281 && typeof(window.videojs) !== “undefined” && (typeof(google) !== “undefined” || adBlockCheckedStatus) && videoObj) {
initvideozplayer_be6281();
clearInterval(checkTabActivezplayer_be6281);
}
// 20230817 fix lỗi lần đầu vào đợi onload check chặn quảng cáo quá lâu
else if (typeof videoObjRoot != “undefined” && videoObjRoot){
if (typeof videoAdsInitzplayer_be6281_fix_AdBlockCheck == “undefined”){
setTimeout(function(){
if (typeof adBlockCheckedStatus != “undefined” && !adBlockCheckedStatus){
adBlockCheckedStatus = true;
adBlockEnabled = false;
}
}, 1800);

videoAdsInitzplayer_be6281_fix_AdBlockCheck = true;
}
}
}, 100);
}
}, false);

//]]>