Cao Thái Sơn nhận lỗi vì ồn ào với Nathan Lee, cảm thán “đời nghệ sĩ khó nuốt”


“Mình phải đủ mạnh mẽ, đủ bản lĩnh để vượt qua và luôn luôn phải chịu trách nhiệm”, nam ca sĩ chia sẻ.

Tháng 4/2021, Cao Thái Sơn và Nathan Lee đã có mâu thuẫn và nhiều lần “khẩu chiến” trên mạng xã hội. Cả hai ca sĩ đều dùng nhiều từ ngữ nặng nề khi nhắc đến đối phương. Sau đó, ồn ào càng được đẩy lên cao trào khi Nathan Lee mua bản quyền 7 ca khúc gắn liền với sự nghiệp của Cao Thái Sơn gồm: Con đường mưa, Pha lê tím, Bình yên nhé, Yêu thương quay về, Tình yêu trở lại, Cầu vồng sau mưa và Vẫn yêu từng phút giây

Trong cuộc trò chuyện với chúng tôi, Cao Thái Sơn thoải mái nhận lỗi về phía mình. 

“).insertBefore(“#zplayer_51eb21_ga_videoviewership”);
if(document.getElementById(“link_ga_midpoint_zplayer_51eb21″)){
send_tracking_video(”, ”, 1554640, 731, ”, ‘pc’, ‘midpoint’, ”, ”, 4);
}
}
});
videozplayer_51eb21.player.on(“content_third_quarter”, function(){
// Gọi GA load video
if(v_videoviewership_log_zplayer_51eb21){
// Tao thẻ div để chưa link GA
$(“”).insertBefore(“#zplayer_51eb21_ga_videoviewership”);
if(document.getElementById(“link_ga_third_zplayer_51eb21″)){
send_tracking_video(”, ”, 1554640, 731, ”, ‘pc’, ‘third_quarter’, ”, ”, 4);
}
}
});
videozplayer_51eb21.player.on(“content_complete”, function(){
// Gọi GA load video
if(v_videoviewership_log_zplayer_51eb21){
// Tao thẻ div để chưa link GA
$(“”).insertBefore(“#zplayer_51eb21_ga_videoviewership”);
if(document.getElementById(“link_ga_complete_zplayer_51eb21″)){
send_tracking_video(”, ”, 1554640, 731, ”, ‘pc’, ‘complete’, ”, ”, 4);
}
}
});
videozplayer_51eb21.player.on(“miniPlayerClosed”, function(){
// Gọi GA load video
if(v_videoviewership_log_zplayer_51eb21){
// Tao thẻ div để chưa link GA
$(“”).insertBefore(“#zplayer_51eb21_ga_videoviewership”);
if(document.getElementById(“link_ga_mini_close_zplayer_51eb21″)){
send_tracking_video(”, ”, 1554640, 731, ”, ‘pc’, ‘click_close’, ”, ”, 4);
}
}
});

// End 12-12-2018 trungcq XLCYCMHENG_33549_xu_ly_scroll_to_top

var v_event_tracking_impression_prerollzplayer_51eb21 = document.getElementById(“zplayer_51eb21_ga_preroll”);
// các trường hợp mã lỗi của trình duyệt trả về
videozplayer_51eb21.player.on(“AE_impression”, function(name) {
// Gọi GA load video
if(v_event_tracking_impression_prerollzplayer_51eb21){
// Tao thẻ div để chưa link GA
$(“”).insertBefore(“#zplayer_51eb21_ga_preroll”);
if(document.getElementById(“link_ga_tracking_impression_preroll_zplayer_51eb21”)){
window.addEventListener(“load”, function(){send_tracking_video(”, ‘none’, 1554640, 731, ‘entertainment’, ‘pc’, ‘impression’, ‘no’, ‘no’, 2, ‘video_noi_dung’);});
}
}
});

var v_event_tracking_click_prerollzplayer_51eb21 = document.getElementById(“zplayer_51eb21_ga_preroll”);
// các trường hợp mã lỗi của trình duyệt trả về
videozplayer_51eb21.player.on(“AE_clicked”, function(name) {
// Gọi GA load video
if(v_event_tracking_click_prerollzplayer_51eb21){
// Tao thẻ div để chưa link GA
$(“”).insertBefore(“#zplayer_51eb21_ga_preroll”);
if(document.getElementById(“link_ga_tracking_click_preroll_zplayer_51eb21”)){
window.addEventListener(“load”, function(){send_tracking_video(”, ‘none’, 1554640, 731, ‘entertainment’, ‘pc’, ‘ads_click’, ‘no’, ‘no’, 2, ‘video_noi_dung’);});
}
}
});

var v_err_log_1zplayer_51eb21 = document.getElementById(“zplayer_51eb21_ga_error1”);
// các trường hợp mã lỗi của trình duyệt trả về
videozplayer_51eb21.player.on(“MEDIA_ERROR_1″, function (name) {
// Gọi GA load video
if(v_err_log_1zplayer_51eb21){
send_tracking_video(”, ‘none’, 1554640, 0, ”, ‘pc’, ‘error_ERROR_1’, ‘no’, ‘no’, 1, ‘video_noi_dung’);
}
});
var v_err_log_2zplayer_51eb21 = document.getElementById(“zplayer_51eb21_ga_error2”);
videozplayer_51eb21.player.on(“MEDIA_ERROR_2″, function (name) {
// Gọi GA load video
if(v_err_log_2zplayer_51eb21){
send_tracking_video(”, ‘none’, 1554640, 0, ”, ‘pc’, ‘error_ERROR_2’, ‘no’, ‘no’, 1, ‘video_noi_dung’);
}
});
var v_err_log_3zplayer_51eb21 = document.getElementById(“zplayer_51eb21_ga_error3”);
videozplayer_51eb21.player.on(“MEDIA_ERROR_3″, function (name) {
// Gọi GA load video
if(v_err_log_3zplayer_51eb21){
send_tracking_video(”, ‘none’, 1554640, 0, ”, ‘pc’, ‘error_ERROR_3’, ‘no’, ‘no’, 1, ‘video_noi_dung’);
}
});
var v_err_log_4zplayer_51eb21 = document.getElementById(“zplayer_51eb21_ga_error4”);
videozplayer_51eb21.player.on(“MEDIA_ERROR_4″, function (name) {
// Gọi GA load video
if(v_err_log_4zplayer_51eb21){
send_tracking_video(”, ‘none’, 1554640, 0, ”, ‘pc’, ‘error_ERROR_4’, ‘no’, ‘no’, 1, ‘video_noi_dung’);
}
});
var v_err_log_5zplayer_51eb21 = document.getElementById(“zplayer_51eb21_ga_error5”);
videozplayer_51eb21.player.on(“MEDIA_ERROR_5″, function (name) {
// Gọi GA load video
if(v_err_log_5zplayer_51eb21){
send_tracking_video(”, ‘none’, 1554640, 0, ”, ‘pc’, ‘error_ERROR_5’, ‘no’, ‘no’, 1, ‘video_noi_dung’);
}
});

videozplayer_51eb21.player.on(“track_slow_playlist_next_1”, function(){
console.log(“track_slow_playlist_next_1”);
$(“”).insertBefore(“#zplayer_51eb21_ga_media_slow_waiting”);

var v_track_slow_playlist_zplayer_51eb211 = document.getElementById(“link_slow_playlist_next_zplayer_51eb211”);
if(v_track_slow_playlist_zplayer_51eb211){
window.addEventListener(“load”, function(){send_tracking_video(”, ‘none’, 1554640, 0, ”, ‘pc’, ‘slow_playlist_next’, ‘no’, ‘no’, 1, ‘video_noi_dung’);});
}
});

videozplayer_51eb21.player.on(“track_slow_playlist_next_2”, function(){
console.log(“track_slow_playlist_next_2”);
$(“”).insertBefore(“#zplayer_51eb21_ga_media_slow_waiting”);

var v_track_slow_playlist_zplayer_51eb212 = document.getElementById(“link_slow_playlist_next_zplayer_51eb212”);
if(v_track_slow_playlist_zplayer_51eb212){
window.addEventListener(“load”, function(){send_tracking_video(”, ‘none’, 1554640, 0, ”, ‘pc’, ‘slow_playlist_next’, ‘no’, ‘no’, 1, ‘video_noi_dung’);});
}
});

videozplayer_51eb21.player.on(“track_slow_playlist_next_3”, function(){
console.log(“track_slow_playlist_next_3”);
$(“”).insertBefore(“#zplayer_51eb21_ga_media_slow_waiting”);

var v_track_slow_playlist_zplayer_51eb213 = document.getElementById(“link_slow_playlist_next_zplayer_51eb213”);
if(v_track_slow_playlist_zplayer_51eb213){
window.addEventListener(“load”, function(){send_tracking_video(”, ‘none’, 1554640, 0, ”, ‘pc’, ‘slow_playlist_next’, ‘no’, ‘no’, 1, ‘video_noi_dung’);});
}
});

videozplayer_51eb21.player.on(“track_slow_playlist_next_4”, function(){
console.log(“track_slow_playlist_next_4”);
$(“”).insertBefore(“#zplayer_51eb21_ga_media_slow_waiting”);

var v_track_slow_playlist_zplayer_51eb214 = document.getElementById(“link_slow_playlist_next_zplayer_51eb214”);
if(v_track_slow_playlist_zplayer_51eb214){
window.addEventListener(“load”, function(){send_tracking_video(”, ‘none’, 1554640, 0, ”, ‘pc’, ‘slow_playlist_next’, ‘no’, ‘no’, 1, ‘video_noi_dung’);});
}
});

videozplayer_51eb21.player.on(“track_slow_playlist_next_5”, function(){
console.log(“track_slow_playlist_next_5”);
$(“”).insertBefore(“#zplayer_51eb21_ga_media_slow_waiting”);

var v_track_slow_playlist_zplayer_51eb215 = document.getElementById(“link_slow_playlist_next_zplayer_51eb215”);
if(v_track_slow_playlist_zplayer_51eb215){
window.addEventListener(“load”, function(){send_tracking_video(”, ‘none’, 1554640, 0, ”, ‘pc’, ‘slow_playlist_next’, ‘no’, ‘no’, 1, ‘video_noi_dung’);});
}
});

videozplayer_51eb21.player.on(“track_slow_playlist_next_6”, function(){
console.log(“track_slow_playlist_next_6”);
$(“”).insertBefore(“#zplayer_51eb21_ga_media_slow_waiting”);

var v_track_slow_playlist_zplayer_51eb216 = document.getElementById(“link_slow_playlist_next_zplayer_51eb216”);
if(v_track_slow_playlist_zplayer_51eb216){
window.addEventListener(“load”, function(){send_tracking_video(”, ‘none’, 1554640, 0, ”, ‘pc’, ‘slow_playlist_next’, ‘no’, ‘no’, 1, ‘video_noi_dung’);});
}
});

videozplayer_51eb21.player.on(“track_slow_playlist_next_7”, function(){
console.log(“track_slow_playlist_next_7”);
$(“”).insertBefore(“#zplayer_51eb21_ga_media_slow_waiting”);

var v_track_slow_playlist_zplayer_51eb217 = document.getElementById(“link_slow_playlist_next_zplayer_51eb217”);
if(v_track_slow_playlist_zplayer_51eb217){
window.addEventListener(“load”, function(){send_tracking_video(”, ‘none’, 1554640, 0, ”, ‘pc’, ‘slow_playlist_next’, ‘no’, ‘no’, 1, ‘video_noi_dung’);});
}
});

videozplayer_51eb21.player.on(“track_slow_playlist_next_8”, function(){
console.log(“track_slow_playlist_next_8”);
$(“”).insertBefore(“#zplayer_51eb21_ga_media_slow_waiting”);

var v_track_slow_playlist_zplayer_51eb218 = document.getElementById(“link_slow_playlist_next_zplayer_51eb218”);
if(v_track_slow_playlist_zplayer_51eb218){
window.addEventListener(“load”, function(){send_tracking_video(”, ‘none’, 1554640, 0, ”, ‘pc’, ‘slow_playlist_next’, ‘no’, ‘no’, 1, ‘video_noi_dung’);});
}
});

videozplayer_51eb21.player.on(“track_slow_playlist_next_9”, function(){
console.log(“track_slow_playlist_next_9”);
$(“”).insertBefore(“#zplayer_51eb21_ga_media_slow_waiting”);

var v_track_slow_playlist_zplayer_51eb219 = document.getElementById(“link_slow_playlist_next_zplayer_51eb219”);
if(v_track_slow_playlist_zplayer_51eb219){
window.addEventListener(“load”, function(){send_tracking_video(”, ‘none’, 1554640, 0, ”, ‘pc’, ‘slow_playlist_next’, ‘no’, ‘no’, 1, ‘video_noi_dung’);});
}
});

videozplayer_51eb21.player.on(“track_slow_playlist_next_10”, function(){
console.log(“track_slow_playlist_next_10”);
$(“”).insertBefore(“#zplayer_51eb21_ga_media_slow_waiting”);

var v_track_slow_playlist_zplayer_51eb2110 = document.getElementById(“link_slow_playlist_next_zplayer_51eb2110”);
if(v_track_slow_playlist_zplayer_51eb2110){
window.addEventListener(“load”, function(){send_tracking_video(”, ‘none’, 1554640, 0, ”, ‘pc’, ‘slow_playlist_next’, ‘no’, ‘no’, 1, ‘video_noi_dung’);});
}
});

videozplayer_51eb21.player.on(“timeupdated”, function () {
if(v_load_recommend_boxzplayer_51eb21 && typeof(v_thoi_luong_hien_thi) != “undefined” && v_thoi_luong_hien_thi != “”){
try{
var v_time_current = videozplayer_51eb21.player.currentTime();
if(v_time_current > 0){
if(v_time_current >= v_thoi_luong_hien_thi){
function getJsonRecomment(url,callback){
if(url == “”){
return “”;
}
dynamicIdLive = new Date().valueOf();
url = url+dynamicIdLive;
console.log(url);
var xhr = new XMLHttpRequest();
// Get url
xhr.open(“GET”, url, true);
// Kiểu phản hồi
xhr.responseType = “json”;
xhr.timeout = 50000; // Set timeout to 2 seconds
xhr.ontimeout = function () {console.log(“timeout”);}
// Load data
xhr.onload = function() {
var status = xhr.status;
if (status == 200) {
callback(xhr.response);
}else{
console.log(“B3: status != 200”);
}
};
xhr.send();
}
if(typeof v_url_json_data_recomment != “undefined”){
getJsonRecomment(v_url_json_data_recomment,function(v_object_recomend){
if(typeof v_object_recomend != “undefined” && parseInt(v_object_recomend.length) > 0){
var recomment_arr_video_ngay_hien_tai = _getStorageJson24h(“recomment_video_ngay_hien_tai_data_news_id”);
var recomment_video_ngay_hom_qua_data_news_id = _getStorageJson24h(“recomment_video_ngay_hom_qua_data_news_id”);
// Lặp để loại bỏ những bài đang xem
var arr_recomend_video = new Array();
var k=0;
var v_so_luong_tin_hien_thi = parseInt(v_object_recomend[0][“c_tong_so_luong_tin_hien_thi”]);
for(j=0;j 0){
if(v_recomment_news_id== parseInt(v_object_recomend[j][“c_new_id”])){
continue;
}
if(typeof(recomment_arr_video_ngay_hien_tai) != “undefined” && recomment_arr_video_ngay_hien_tai.indexOf(parseInt(v_object_recomend[j][“c_new_id”])) >= 0){
continue;
}
if(typeof(recomment_video_ngay_hom_qua_data_news_id) != “undefined” && recomment_video_ngay_hom_qua_data_news_id.indexOf(parseInt(v_object_recomend[j][“c_new_id”])) >= 0){
continue;
}
}
arr_recomend_video[k] = v_object_recomend[j];
k++;
if(k >= v_so_luong_tin_hien_thi){
break;
}
}
var v_total_page_recommend =0;
v_total_page_recommend = parseInt(Math.ceil(parseInt(arr_recomend_video.length)/parseInt(v_object_recomend[0][“c_number_items”])));
// Tao HTML video recommend
arr_recomend_video[0][“c_tracking_onclick”] = “”;
arr_recomend_video[0][“c_tracking_onload”] = “”;
arr_recomend_video[0][“c_tracking_onload_gatag”] = “”;
var v_html_recomend = tao_html_recommend_video_tu_object(arr_recomend_video,”zplayer_51eb21″);
// Gắn HTML vào chuỗi
if(v_html_recomend !=””){
// Nếu tồn tại video highlight
if ($(“#vjs-marker-tableinfo-zplayer_51eb21”).length) {
$(“#vjs-marker-tableinfo-zplayer_51eb21”).after(v_html_recomend);
} else {
if ($(“#zplayer_51eb21_ga_preroll”).length) {
$(“#zplayer_51eb21_ga_preroll”).before(v_html_recomend);
}
}
// Hiển thị dạng slide
if ($(“#box_recommend_zplayer_51eb21”).length) {
$(“#box_recommend_zplayer_51eb21”).show(1000);
setTimeout(function(){
create_slide_page_number_recommend_video_json(“swiper_recommend_v2018zplayer_51eb21”, “swpier_container_zplayer_51eb21″,”swiper_active_slide_zplayer_51eb21”, “pagination-zplayer_51eb21″,”wrapper_zplayer_51eb21”,v_total_page_recommend, “swiper-slide slide_zplayer_51eb21”, “prvVid_recommendzplayer_51eb21”, “nxtVid_recommendzplayer_51eb21”);
$(“#box_recommend_zplayer_51eb21”).css(“height”, “”);
}, 900);
}
}
}
});
}
v_load_recommend_boxzplayer_51eb21 = false;
}
}
}catch(e){
console.log([“Errors”, e]);
}
}
});

videozplayer_51eb21.player.on(“MEDIA_SLOW_WAITING”, function (evt, data) {
//console.log(data.waitTime);
var v_slow_waiting_zplayer_51eb21 = document.getElementById(“zplayer_51eb21_ga_media_slow_waiting”);
if(v_slow_waiting_zplayer_51eb21){
//đổi ms về s
v_so_giay_load = parseInt(data.waitTime/1000);
// Gọi link ga qua iframe để tracking slow
v_link_ga_slow = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_loi_media_slow.php?id_news=1554640&ma_slow=waiting&second_load=”+v_so_giay_load;
v_slow_waiting_zplayer_51eb21.innerHTML = ‘‘;
}
//console.log(“listener MEDIA_SLOW_WAITING: “);
});
videozplayer_51eb21.player.on(“MEDIA_SLOW_METADATA”, function (evt, data) {
//console.log(data.waitTime);
var v_slow_metadata_zplayer_51eb21 = document.getElementById(“zplayer_51eb21_ga_media_slow_metadata”);
if(v_slow_metadata_zplayer_51eb21){
//đổi ms về s
v_so_giay_load_metadata = parseInt(data.waitTime/1000);
// Gọi link ga qua iframe để tracking lỗi
v_link_ga_slow = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_loi_media_slow.php?id_news=1554640&ma_slow=metadata&second_load=”+v_so_giay_load_metadata;
v_slow_metadata_zplayer_51eb21.innerHTML = ‘‘;
}
//console.log(“listener MEDIA_SLOW_METADATA: “);
});
videozplayer_51eb21.player.on(‘onPrerollStart’, function(name){
//console.log(‘ON PREROLL START’);

/* begin 4/10/2017 TuyenNT xu_ly_gan_ga_video_theo_loai_giai_dau_frontend_pc */
send_tracking_video(‘none’, ‘Null’, 1554640, 731, ‘entertainment’, ‘pc’, ‘preroll_impression’, ‘no’, ‘no’, 1, ‘video_noi_dung’);
/* end 4/10/2017 TuyenNT xu_ly_gan_ga_video_theo_loai_giai_dau_frontend_pc */

});videozplayer_51eb21.player.on(‘onOverlayStart’, function(name){
//console.log(‘ON OVERLAY START’);

/* begin 4/10/2017 TuyenNT xu_ly_gan_ga_video_theo_loai_giai_dau_frontend_pc */
send_tracking_video(‘none’, ‘Null’, 1554640, 731, ‘entertainment’, ‘pc’, ‘overlay_impression’, ‘no’, ‘no’, 1, ‘video_noi_dung’);
/* end 4/10/2017 TuyenNT xu_ly_gan_ga_video_theo_loai_giai_dau_frontend_pc */

});videozplayer_51eb21.player.on(‘onPostRollStart’, function(name){
//console.log(‘ON POSTROLL START’);

/* begin 4/10/2017 TuyenNT xu_ly_gan_ga_video_theo_loai_giai_dau_frontend_pc */
send_tracking_video(‘none’, ‘Null’, 1554640, 731, ‘entertainment’, ‘pc’, ‘postroll_impression’, ‘no’, ‘no’, 1, ‘video_noi_dung’);
/* end 4/10/2017 TuyenNT xu_ly_gan_ga_video_theo_loai_giai_dau_frontend_pc */

});

videozplayer_51eb21.player.on([
“play”,
“playing”,
“adstart”,
“adplaying”,
], function (evt, data) {

if (typeof stop_video_news_live == “function”){
stop_video_news_live(“___”);
}

});

videozplayer_51eb21.player.one([
“play”,
], function (e) {
let vastUri = this.vastUri;
let vastUriPost = this.vastUriPost;
let vastUriMid = this.vastUriMid;

// Neu co cau hinh autoplay nhung trình duyet k cho phep auto play thi gan tham so bang vpmute = 0
if(this.viewportAutoPlay == true && this.willAutoplay === false){
if(vastUri != “”){
this.vastUri = vastUri + “&vpmute=0”;
}
if(vastUriPost != “”){
this.vastUriPost = vastUriPost + “&vpmute=0”;
}
if(vastUriMid != “”){
this.vastUriMid = vastUriMid + “&vpmute=0”;
}
}
}.bind(videozplayer_51eb21));

videozplayer_51eb21.player.on(“onStop”, function(name) {
//console.log(“listener onStop: “);

});

}
videoAdsInitzplayer_51eb21 = true;
}
// Ga video load luôn được chạy
window.addEventListener(“load”, function(){});window.addEventListener(“load”, function(){send_tracking_video(‘none’, ‘Null’, 1554640, 731, ‘entertainment’, ‘pc’, ‘view’, ‘no’, ‘no’, 1, ‘video_noi_dung’);});
function inViewport( element ){
// Get the elements position relative to the viewport
var bb = element.getBoundingClientRect();
// Check if the element is outside the viewport
// Then invert the returned value because you want to know the opposite
return !(bb.top > innerHeight || bb.bottom < 0);
}
var zplayer_51eb21VpElm = document.getElementById( “zplayer_51eb21” );

var viszplayer_51eb21 = (function () {
var stateKey, eventKey, keys = {
hidden: “visibilitychange”,
webkitHidden: “webkitvisibilitychange”,
mozHidden: “mozvisibilitychange”,
msHidden: “msvisibilitychange”
};
for (stateKey in keys) {
if (stateKey in document) {
eventKey = keys[stateKey];
break;
}
}
return function (c) {
if (c) document.addEventListener(eventKey, c);
return !document[stateKey];
}
})();

var videoAds1Elmzplayer_51eb21 = document.getElementById(“v-24hContainer_zplayer_51eb21”);
document.addEventListener(“DOMContentLoaded”, function () {
if(videoAds1Elmzplayer_51eb21){
var videoAdsInitzplayer_51eb21 = false;
var checkTabActivezplayer_51eb21 = setInterval(function () {
if (inViewport(videoAds1Elmzplayer_51eb21) && viszplayer_51eb21() && !videoAdsInitzplayer_51eb21 && typeof(window.videojs) !== “undefined” && (typeof(google) !== “undefined” || adBlockCheckedStatus) && videoObj) {
initvideozplayer_51eb21();
clearInterval(checkTabActivezplayer_51eb21);
}
// 20230817 fix lỗi lần đầu vào đợi onload check chặn quảng cáo quá lâu
else if (typeof videoObjRoot != “undefined” && videoObjRoot){
if (typeof videoAdsInitzplayer_51eb21_fix_AdBlockCheck == “undefined”){
setTimeout(function(){
if (typeof adBlockCheckedStatus != “undefined” && !adBlockCheckedStatus){
adBlockCheckedStatus = true;
adBlockEnabled = false;
}
}, 1800);

videoAdsInitzplayer_51eb21_fix_AdBlockCheck = true;
}
}
}, 100);
}
}, false);

//]]>