Bình An lên tiếng về video bị vợ đánh “gây bão” mạng xã hội


Trước nhiều ý kiến của cư dân mạng, vợ chồng Bình An – Phương Nga lên tiếng giải thích hành động của mình.

Trên trang cá nhân, Bình An vừa chia sẻ video đang ngồi ăn uống cùng vợ – á hậu Phương Nga. Theo nội dung clip, nam diễn viên dùng tay đánh nhẹ vào đùi vợ. Lúc này, nàng hậu có biểu cảm nhăn mặt và nói: “Đau quá bạn ơi”. Sau đó, cô được cho là “ăn miếng trả miếng” với chồng bằng hành động vung tay đánh trả thật mạnh rồi tiếp tục sử dụng điện thoại, mặc cho đối phương tỏ ra ngơ ngác.

“Vợ chồng là nghĩa cả đời. Ai ơi, chớ nghĩ những lời thiệt hơn. Chỉ là lỡ tay thôi mà quả báo đến nhanh thật”, Bình An viết. Video nhanh chóng hút gần 600 nghìn lượt xem, cùng hàng nghìn bình luận. Nhiều diễn đàn giải trí cũng chia sẻ lại, mọi người bàn luận rôm rả.

“).insertBefore(“#zplayer_bd13d1_ga_videoviewership”);
if(document.getElementById(“link_ga_midpoint_zplayer_bd13d1″)){
send_tracking_video(”, ”, 1555356, 731, ”, ‘pc’, ‘midpoint’, ”, ”, 4);
}
}
});
videozplayer_bd13d1.player.on(“content_third_quarter”, function(){
// Gọi GA load video
if(v_videoviewership_log_zplayer_bd13d1){
// Tao thẻ div để chưa link GA
$(“”).insertBefore(“#zplayer_bd13d1_ga_videoviewership”);
if(document.getElementById(“link_ga_third_zplayer_bd13d1″)){
send_tracking_video(”, ”, 1555356, 731, ”, ‘pc’, ‘third_quarter’, ”, ”, 4);
}
}
});
videozplayer_bd13d1.player.on(“content_complete”, function(){
// Gọi GA load video
if(v_videoviewership_log_zplayer_bd13d1){
// Tao thẻ div để chưa link GA
$(“”).insertBefore(“#zplayer_bd13d1_ga_videoviewership”);
if(document.getElementById(“link_ga_complete_zplayer_bd13d1″)){
send_tracking_video(”, ”, 1555356, 731, ”, ‘pc’, ‘complete’, ”, ”, 4);
}
}
});
videozplayer_bd13d1.player.on(“miniPlayerClosed”, function(){
// Gọi GA load video
if(v_videoviewership_log_zplayer_bd13d1){
// Tao thẻ div để chưa link GA
$(“”).insertBefore(“#zplayer_bd13d1_ga_videoviewership”);
if(document.getElementById(“link_ga_mini_close_zplayer_bd13d1″)){
send_tracking_video(”, ”, 1555356, 731, ”, ‘pc’, ‘click_close’, ”, ”, 4);
}
}
});

// End 12-12-2018 trungcq XLCYCMHENG_33549_xu_ly_scroll_to_top

var v_event_tracking_impression_prerollzplayer_bd13d1 = document.getElementById(“zplayer_bd13d1_ga_preroll”);
// các trường hợp mã lỗi của trình duyệt trả về
videozplayer_bd13d1.player.on(“AE_impression”, function(name) {
// Gọi GA load video
if(v_event_tracking_impression_prerollzplayer_bd13d1){
// Tao thẻ div để chưa link GA
$(“”).insertBefore(“#zplayer_bd13d1_ga_preroll”);
if(document.getElementById(“link_ga_tracking_impression_preroll_zplayer_bd13d1”)){
window.addEventListener(“load”, function(){send_tracking_video(”, ‘none’, 1555356, 731, ‘entertainment’, ‘pc’, ‘impression’, ‘no’, ‘no’, 2, ‘video_noi_dung’);});
}
}
});

var v_event_tracking_click_prerollzplayer_bd13d1 = document.getElementById(“zplayer_bd13d1_ga_preroll”);
// các trường hợp mã lỗi của trình duyệt trả về
videozplayer_bd13d1.player.on(“AE_clicked”, function(name) {
// Gọi GA load video
if(v_event_tracking_click_prerollzplayer_bd13d1){
// Tao thẻ div để chưa link GA
$(“”).insertBefore(“#zplayer_bd13d1_ga_preroll”);
if(document.getElementById(“link_ga_tracking_click_preroll_zplayer_bd13d1”)){
window.addEventListener(“load”, function(){send_tracking_video(”, ‘none’, 1555356, 731, ‘entertainment’, ‘pc’, ‘ads_click’, ‘no’, ‘no’, 2, ‘video_noi_dung’);});
}
}
});

var v_err_log_1zplayer_bd13d1 = document.getElementById(“zplayer_bd13d1_ga_error1”);
// các trường hợp mã lỗi của trình duyệt trả về
videozplayer_bd13d1.player.on(“MEDIA_ERROR_1″, function (name) {
// Gọi GA load video
if(v_err_log_1zplayer_bd13d1){
send_tracking_video(”, ‘none’, 1555356, 0, ”, ‘pc’, ‘error_ERROR_1’, ‘no’, ‘no’, 1, ‘video_noi_dung’);
}
});
var v_err_log_2zplayer_bd13d1 = document.getElementById(“zplayer_bd13d1_ga_error2”);
videozplayer_bd13d1.player.on(“MEDIA_ERROR_2″, function (name) {
// Gọi GA load video
if(v_err_log_2zplayer_bd13d1){
send_tracking_video(”, ‘none’, 1555356, 0, ”, ‘pc’, ‘error_ERROR_2’, ‘no’, ‘no’, 1, ‘video_noi_dung’);
}
});
var v_err_log_3zplayer_bd13d1 = document.getElementById(“zplayer_bd13d1_ga_error3”);
videozplayer_bd13d1.player.on(“MEDIA_ERROR_3″, function (name) {
// Gọi GA load video
if(v_err_log_3zplayer_bd13d1){
send_tracking_video(”, ‘none’, 1555356, 0, ”, ‘pc’, ‘error_ERROR_3’, ‘no’, ‘no’, 1, ‘video_noi_dung’);
}
});
var v_err_log_4zplayer_bd13d1 = document.getElementById(“zplayer_bd13d1_ga_error4”);
videozplayer_bd13d1.player.on(“MEDIA_ERROR_4″, function (name) {
// Gọi GA load video
if(v_err_log_4zplayer_bd13d1){
send_tracking_video(”, ‘none’, 1555356, 0, ”, ‘pc’, ‘error_ERROR_4’, ‘no’, ‘no’, 1, ‘video_noi_dung’);
}
});
var v_err_log_5zplayer_bd13d1 = document.getElementById(“zplayer_bd13d1_ga_error5”);
videozplayer_bd13d1.player.on(“MEDIA_ERROR_5″, function (name) {
// Gọi GA load video
if(v_err_log_5zplayer_bd13d1){
send_tracking_video(”, ‘none’, 1555356, 0, ”, ‘pc’, ‘error_ERROR_5’, ‘no’, ‘no’, 1, ‘video_noi_dung’);
}
});

videozplayer_bd13d1.player.on(“track_slow_playlist_next_1”, function(){
console.log(“track_slow_playlist_next_1”);
$(“”).insertBefore(“#zplayer_bd13d1_ga_media_slow_waiting”);

var v_track_slow_playlist_zplayer_bd13d11 = document.getElementById(“link_slow_playlist_next_zplayer_bd13d11”);
if(v_track_slow_playlist_zplayer_bd13d11){
window.addEventListener(“load”, function(){send_tracking_video(”, ‘none’, 1555356, 0, ”, ‘pc’, ‘slow_playlist_next’, ‘no’, ‘no’, 1, ‘video_noi_dung’);});
}
});

videozplayer_bd13d1.player.on(“track_slow_playlist_next_2”, function(){
console.log(“track_slow_playlist_next_2”);
$(“”).insertBefore(“#zplayer_bd13d1_ga_media_slow_waiting”);

var v_track_slow_playlist_zplayer_bd13d12 = document.getElementById(“link_slow_playlist_next_zplayer_bd13d12”);
if(v_track_slow_playlist_zplayer_bd13d12){
window.addEventListener(“load”, function(){send_tracking_video(”, ‘none’, 1555356, 0, ”, ‘pc’, ‘slow_playlist_next’, ‘no’, ‘no’, 1, ‘video_noi_dung’);});
}
});

videozplayer_bd13d1.player.on(“track_slow_playlist_next_3”, function(){
console.log(“track_slow_playlist_next_3”);
$(“”).insertBefore(“#zplayer_bd13d1_ga_media_slow_waiting”);

var v_track_slow_playlist_zplayer_bd13d13 = document.getElementById(“link_slow_playlist_next_zplayer_bd13d13”);
if(v_track_slow_playlist_zplayer_bd13d13){
window.addEventListener(“load”, function(){send_tracking_video(”, ‘none’, 1555356, 0, ”, ‘pc’, ‘slow_playlist_next’, ‘no’, ‘no’, 1, ‘video_noi_dung’);});
}
});

videozplayer_bd13d1.player.on(“track_slow_playlist_next_4”, function(){
console.log(“track_slow_playlist_next_4”);
$(“”).insertBefore(“#zplayer_bd13d1_ga_media_slow_waiting”);

var v_track_slow_playlist_zplayer_bd13d14 = document.getElementById(“link_slow_playlist_next_zplayer_bd13d14”);
if(v_track_slow_playlist_zplayer_bd13d14){
window.addEventListener(“load”, function(){send_tracking_video(”, ‘none’, 1555356, 0, ”, ‘pc’, ‘slow_playlist_next’, ‘no’, ‘no’, 1, ‘video_noi_dung’);});
}
});

videozplayer_bd13d1.player.on(“track_slow_playlist_next_5”, function(){
console.log(“track_slow_playlist_next_5”);
$(“”).insertBefore(“#zplayer_bd13d1_ga_media_slow_waiting”);

var v_track_slow_playlist_zplayer_bd13d15 = document.getElementById(“link_slow_playlist_next_zplayer_bd13d15”);
if(v_track_slow_playlist_zplayer_bd13d15){
window.addEventListener(“load”, function(){send_tracking_video(”, ‘none’, 1555356, 0, ”, ‘pc’, ‘slow_playlist_next’, ‘no’, ‘no’, 1, ‘video_noi_dung’);});
}
});

videozplayer_bd13d1.player.on(“track_slow_playlist_next_6”, function(){
console.log(“track_slow_playlist_next_6”);
$(“”).insertBefore(“#zplayer_bd13d1_ga_media_slow_waiting”);

var v_track_slow_playlist_zplayer_bd13d16 = document.getElementById(“link_slow_playlist_next_zplayer_bd13d16”);
if(v_track_slow_playlist_zplayer_bd13d16){
window.addEventListener(“load”, function(){send_tracking_video(”, ‘none’, 1555356, 0, ”, ‘pc’, ‘slow_playlist_next’, ‘no’, ‘no’, 1, ‘video_noi_dung’);});
}
});

videozplayer_bd13d1.player.on(“track_slow_playlist_next_7”, function(){
console.log(“track_slow_playlist_next_7”);
$(“”).insertBefore(“#zplayer_bd13d1_ga_media_slow_waiting”);

var v_track_slow_playlist_zplayer_bd13d17 = document.getElementById(“link_slow_playlist_next_zplayer_bd13d17”);
if(v_track_slow_playlist_zplayer_bd13d17){
window.addEventListener(“load”, function(){send_tracking_video(”, ‘none’, 1555356, 0, ”, ‘pc’, ‘slow_playlist_next’, ‘no’, ‘no’, 1, ‘video_noi_dung’);});
}
});

videozplayer_bd13d1.player.on(“track_slow_playlist_next_8”, function(){
console.log(“track_slow_playlist_next_8”);
$(“”).insertBefore(“#zplayer_bd13d1_ga_media_slow_waiting”);

var v_track_slow_playlist_zplayer_bd13d18 = document.getElementById(“link_slow_playlist_next_zplayer_bd13d18”);
if(v_track_slow_playlist_zplayer_bd13d18){
window.addEventListener(“load”, function(){send_tracking_video(”, ‘none’, 1555356, 0, ”, ‘pc’, ‘slow_playlist_next’, ‘no’, ‘no’, 1, ‘video_noi_dung’);});
}
});

videozplayer_bd13d1.player.on(“track_slow_playlist_next_9”, function(){
console.log(“track_slow_playlist_next_9”);
$(“”).insertBefore(“#zplayer_bd13d1_ga_media_slow_waiting”);

var v_track_slow_playlist_zplayer_bd13d19 = document.getElementById(“link_slow_playlist_next_zplayer_bd13d19”);
if(v_track_slow_playlist_zplayer_bd13d19){
window.addEventListener(“load”, function(){send_tracking_video(”, ‘none’, 1555356, 0, ”, ‘pc’, ‘slow_playlist_next’, ‘no’, ‘no’, 1, ‘video_noi_dung’);});
}
});

videozplayer_bd13d1.player.on(“track_slow_playlist_next_10”, function(){
console.log(“track_slow_playlist_next_10”);
$(“”).insertBefore(“#zplayer_bd13d1_ga_media_slow_waiting”);

var v_track_slow_playlist_zplayer_bd13d110 = document.getElementById(“link_slow_playlist_next_zplayer_bd13d110”);
if(v_track_slow_playlist_zplayer_bd13d110){
window.addEventListener(“load”, function(){send_tracking_video(”, ‘none’, 1555356, 0, ”, ‘pc’, ‘slow_playlist_next’, ‘no’, ‘no’, 1, ‘video_noi_dung’);});
}
});

videozplayer_bd13d1.player.on(“timeupdated”, function () {
if(v_load_recommend_boxzplayer_bd13d1 && typeof(v_thoi_luong_hien_thi) != “undefined” && v_thoi_luong_hien_thi != “”){
try{
var v_time_current = videozplayer_bd13d1.player.currentTime();
if(v_time_current > 0){
if(v_time_current >= v_thoi_luong_hien_thi){
function getJsonRecomment(url,callback){
if(url == “”){
return “”;
}
dynamicIdLive = new Date().valueOf();
url = url+dynamicIdLive;
console.log(url);
var xhr = new XMLHttpRequest();
// Get url
xhr.open(“GET”, url, true);
// Kiểu phản hồi
xhr.responseType = “json”;
xhr.timeout = 50000; // Set timeout to 2 seconds
xhr.ontimeout = function () {console.log(“timeout”);}
// Load data
xhr.onload = function() {
var status = xhr.status;
if (status == 200) {
callback(xhr.response);
}else{
console.log(“B3: status != 200”);
}
};
xhr.send();
}
if(typeof v_url_json_data_recomment != “undefined”){
getJsonRecomment(v_url_json_data_recomment,function(v_object_recomend){
if(typeof v_object_recomend != “undefined” && parseInt(v_object_recomend.length) > 0){
var recomment_arr_video_ngay_hien_tai = _getStorageJson24h(“recomment_video_ngay_hien_tai_data_news_id”);
var recomment_video_ngay_hom_qua_data_news_id = _getStorageJson24h(“recomment_video_ngay_hom_qua_data_news_id”);
// Lặp để loại bỏ những bài đang xem
var arr_recomend_video = new Array();
var k=0;
var v_so_luong_tin_hien_thi = parseInt(v_object_recomend[0][“c_tong_so_luong_tin_hien_thi”]);
for(j=0;j 0){
if(v_recomment_news_id== parseInt(v_object_recomend[j][“c_new_id”])){
continue;
}
if(typeof(recomment_arr_video_ngay_hien_tai) != “undefined” && recomment_arr_video_ngay_hien_tai.indexOf(parseInt(v_object_recomend[j][“c_new_id”])) >= 0){
continue;
}
if(typeof(recomment_video_ngay_hom_qua_data_news_id) != “undefined” && recomment_video_ngay_hom_qua_data_news_id.indexOf(parseInt(v_object_recomend[j][“c_new_id”])) >= 0){
continue;
}
}
arr_recomend_video[k] = v_object_recomend[j];
k++;
if(k >= v_so_luong_tin_hien_thi){
break;
}
}
var v_total_page_recommend =0;
v_total_page_recommend = parseInt(Math.ceil(parseInt(arr_recomend_video.length)/parseInt(v_object_recomend[0][“c_number_items”])));
// Tao HTML video recommend
arr_recomend_video[0][“c_tracking_onclick”] = “”;
arr_recomend_video[0][“c_tracking_onload”] = “”;
arr_recomend_video[0][“c_tracking_onload_gatag”] = “”;
var v_html_recomend = tao_html_recommend_video_tu_object(arr_recomend_video,”zplayer_bd13d1″);
// Gắn HTML vào chuỗi
if(v_html_recomend !=””){
// Nếu tồn tại video highlight
if ($(“#vjs-marker-tableinfo-zplayer_bd13d1”).length) {
$(“#vjs-marker-tableinfo-zplayer_bd13d1”).after(v_html_recomend);
} else {
if ($(“#zplayer_bd13d1_ga_preroll”).length) {
$(“#zplayer_bd13d1_ga_preroll”).before(v_html_recomend);
}
}
// Hiển thị dạng slide
if ($(“#box_recommend_zplayer_bd13d1”).length) {
$(“#box_recommend_zplayer_bd13d1”).show(1000);
setTimeout(function(){
create_slide_page_number_recommend_video_json(“swiper_recommend_v2018zplayer_bd13d1”, “swpier_container_zplayer_bd13d1″,”swiper_active_slide_zplayer_bd13d1”, “pagination-zplayer_bd13d1″,”wrapper_zplayer_bd13d1”,v_total_page_recommend, “swiper-slide slide_zplayer_bd13d1”, “prvVid_recommendzplayer_bd13d1”, “nxtVid_recommendzplayer_bd13d1”);
$(“#box_recommend_zplayer_bd13d1”).css(“height”, “”);
}, 900);
}
}
}
});
}
v_load_recommend_boxzplayer_bd13d1 = false;
}
}
}catch(e){
console.log([“Errors”, e]);
}
}
});

videozplayer_bd13d1.player.on(“MEDIA_SLOW_WAITING”, function (evt, data) {
//console.log(data.waitTime);
var v_slow_waiting_zplayer_bd13d1 = document.getElementById(“zplayer_bd13d1_ga_media_slow_waiting”);
if(v_slow_waiting_zplayer_bd13d1){
//đổi ms về s
v_so_giay_load = parseInt(data.waitTime/1000);
// Gọi link ga qua iframe để tracking slow
v_link_ga_slow = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_loi_media_slow.php?id_news=1555356&ma_slow=waiting&second_load=”+v_so_giay_load;
v_slow_waiting_zplayer_bd13d1.innerHTML = ‘‘;
}
//console.log(“listener MEDIA_SLOW_WAITING: “);
});
videozplayer_bd13d1.player.on(“MEDIA_SLOW_METADATA”, function (evt, data) {
//console.log(data.waitTime);
var v_slow_metadata_zplayer_bd13d1 = document.getElementById(“zplayer_bd13d1_ga_media_slow_metadata”);
if(v_slow_metadata_zplayer_bd13d1){
//đổi ms về s
v_so_giay_load_metadata = parseInt(data.waitTime/1000);
// Gọi link ga qua iframe để tracking lỗi
v_link_ga_slow = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_loi_media_slow.php?id_news=1555356&ma_slow=metadata&second_load=”+v_so_giay_load_metadata;
v_slow_metadata_zplayer_bd13d1.innerHTML = ‘‘;
}
//console.log(“listener MEDIA_SLOW_METADATA: “);
});
videozplayer_bd13d1.player.on(‘onPrerollStart’, function(name){
//console.log(‘ON PREROLL START’);

/* begin 4/10/2017 TuyenNT xu_ly_gan_ga_video_theo_loai_giai_dau_frontend_pc */
send_tracking_video(‘none’, ‘Null’, 1555356, 731, ‘entertainment’, ‘pc’, ‘preroll_impression’, ‘no’, ‘no’, 1, ‘video_noi_dung’);
/* end 4/10/2017 TuyenNT xu_ly_gan_ga_video_theo_loai_giai_dau_frontend_pc */

});videozplayer_bd13d1.player.on(‘onOverlayStart’, function(name){
//console.log(‘ON OVERLAY START’);

/* begin 4/10/2017 TuyenNT xu_ly_gan_ga_video_theo_loai_giai_dau_frontend_pc */
send_tracking_video(‘none’, ‘Null’, 1555356, 731, ‘entertainment’, ‘pc’, ‘overlay_impression’, ‘no’, ‘no’, 1, ‘video_noi_dung’);
/* end 4/10/2017 TuyenNT xu_ly_gan_ga_video_theo_loai_giai_dau_frontend_pc */

});videozplayer_bd13d1.player.on(‘onPostRollStart’, function(name){
//console.log(‘ON POSTROLL START’);

/* begin 4/10/2017 TuyenNT xu_ly_gan_ga_video_theo_loai_giai_dau_frontend_pc */
send_tracking_video(‘none’, ‘Null’, 1555356, 731, ‘entertainment’, ‘pc’, ‘postroll_impression’, ‘no’, ‘no’, 1, ‘video_noi_dung’);
/* end 4/10/2017 TuyenNT xu_ly_gan_ga_video_theo_loai_giai_dau_frontend_pc */

});

videozplayer_bd13d1.player.on([
“play”,
“playing”,
“adstart”,
“adplaying”,
], function (evt, data) {

if (typeof stop_video_news_live == “function”){
stop_video_news_live(“___”);
}

});

videozplayer_bd13d1.player.one([
“play”,
], function (e) {
let vastUri = this.vastUri;
let vastUriPost = this.vastUriPost;
let vastUriMid = this.vastUriMid;

// Neu co cau hinh autoplay nhung trình duyet k cho phep auto play thi gan tham so bang vpmute = 0
if(this.viewportAutoPlay == true && this.willAutoplay === false){
if(vastUri != “”){
this.vastUri = vastUri + “&vpmute=0”;
}
if(vastUriPost != “”){
this.vastUriPost = vastUriPost + “&vpmute=0”;
}
if(vastUriMid != “”){
this.vastUriMid = vastUriMid + “&vpmute=0”;
}
}
}.bind(videozplayer_bd13d1));

videozplayer_bd13d1.player.on(“onStop”, function(name) {
//console.log(“listener onStop: “);

});

}
videoAdsInitzplayer_bd13d1 = true;
}
// Ga video load luôn được chạy
window.addEventListener(“load”, function(){});window.addEventListener(“load”, function(){send_tracking_video(‘none’, ‘Null’, 1555356, 731, ‘entertainment’, ‘pc’, ‘view’, ‘no’, ‘no’, 1, ‘video_noi_dung’);});
function inViewport( element ){
// Get the elements position relative to the viewport
var bb = element.getBoundingClientRect();
// Check if the element is outside the viewport
// Then invert the returned value because you want to know the opposite
return !(bb.top > innerHeight || bb.bottom < 0);
}
var zplayer_bd13d1VpElm = document.getElementById( “zplayer_bd13d1” );

var viszplayer_bd13d1 = (function () {
var stateKey, eventKey, keys = {
hidden: “visibilitychange”,
webkitHidden: “webkitvisibilitychange”,
mozHidden: “mozvisibilitychange”,
msHidden: “msvisibilitychange”
};
for (stateKey in keys) {
if (stateKey in document) {
eventKey = keys[stateKey];
break;
}
}
return function (c) {
if (c) document.addEventListener(eventKey, c);
return !document[stateKey];
}
})();

var videoAds1Elmzplayer_bd13d1 = document.getElementById(“v-24hContainer_zplayer_bd13d1”);
document.addEventListener(“DOMContentLoaded”, function () {
if(videoAds1Elmzplayer_bd13d1){
var videoAdsInitzplayer_bd13d1 = false;
var checkTabActivezplayer_bd13d1 = setInterval(function () {
if (inViewport(videoAds1Elmzplayer_bd13d1) && viszplayer_bd13d1() && !videoAdsInitzplayer_bd13d1 && typeof(window.videojs) !== “undefined” && (typeof(google) !== “undefined” || adBlockCheckedStatus) && videoObj) {
initvideozplayer_bd13d1();
clearInterval(checkTabActivezplayer_bd13d1);
}
// 20230817 fix lỗi lần đầu vào đợi onload check chặn quảng cáo quá lâu
else if (typeof videoObjRoot != “undefined” && videoObjRoot){
if (typeof videoAdsInitzplayer_bd13d1_fix_AdBlockCheck == “undefined”){
setTimeout(function(){
if (typeof adBlockCheckedStatus != “undefined” && !adBlockCheckedStatus){
adBlockCheckedStatus = true;
adBlockEnabled = false;
}
}, 1800);

videoAdsInitzplayer_bd13d1_fix_AdBlockCheck = true;
}
}
}, 100);
}
}, false);

//]]>